15.07.16

Annas Rubīnas privātskola


                                                    (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Atrodas (palicis neliels akmeņu krāvums) Baltavas stacijas – Ogresmuižas ceļa malā, 1,5 km pirms Ogresmuižas, blakus mājai “Ķesterāts”. Turpat ceļa otrā pusē ir arī Jāņkalniņš ar baznīcas drupām un Ogres pamatskolas ēkas atliekas.

Laukakmeņu mūrītis rāda vietu, kur ne vēlāk kā 1775.gadā uzcelta draudzes skola. Interesanti, ka 19.gadsimta 30.–70.-os gados to vadījis Gotfrīds Johans Georgs Rubins. Viņa īstais vārds bijis Juris Rubenis. Bet tos, kas gribēja strādāt par skolotāju,  mācītājs ierakstījis vācu draudzē un piešķīris arī vācu vārdu. Vēlāk, pēc skolotāja nāves, viņa meita Anna Rubīna (Rubiņu Anna) tur iekārtoja meiteņu privātskolu, kurā “tiek pastāvīgi, cauru gadu no 20 līdz 30 meiteņiem tiklab sieviešu rokdarbos, kā arī dažādās zinātnībās un valodās mācīti” (Mājas viesis 1875.g. 12. jūlija nr. 28). Georgs Rubīns bija Rūdolfa Blaumaņa mātes krusttēvs un tāpēc viņa sūtīja dēlu uz šo skolu, lai gan tā bija meiteņu skola. Kopā ar meitenēm tur 1872.-1875.gadā mācījies vēlāk slavenais rakstnieks Rūdolfs Blaumanis. Šeit viņš iepazīstas ar cittautu literatūru, sevišķi vācu. Lasa Šilleru un Gēti.

Adrese: Ogres novads, Mazozolu pagasts, Ogresmuiža