06.06.16

Slokas mācītājmuiža (Pastorat Schlok)

                                        (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tagadējais Krastciems izvietojies uz agrākās Slokas mācītājmuižas zemes pie Lielupes, kas robežojās ar Slokas mežniecībai piederošajiem mežiem. Mācītājmuiža dibināta ap 1680. gadu uz agrākās Klaipu māju zemes. Uz Slokas luterāņu mācītājam Meieram piederošās muižas zemes ap 1700. gadu bija Sviķu, Grūdaiņu un Ērmaņ-Pļupju, Pļavpāvulu un Jan-Bišķu zemnieku mājas, kas Lielā Ziemeļu kara laikā pamestas. Nākamais Slokas mācītājs Heltijs lika savam adjunktam Bīgem (Buege) atjaunot pamestās mājas un sameklēt aizbēgušos zemniekus. 1740. gadā uzbūvēja jaunu mācītājmuižas kungu māju. Mācītāja Kristapa Rozenberga laikā (1774-1813) Slokas apgabalu 1783. gadā pievienoja Krievijas impērijai. 1812.gada laikā Slokas mācītājmuiža nodega un 1815. gadā to uzcēla no jauna. 1826. gada Vidzemes muižu revīzijas laikā uz muižas zemes minētas piecas zemnieku saimniecības - Janbišķu, Viņķu, divas Radziņu un Pļavpāvulu mājas ar 73 iedzīvotājiem. Līdz 1858. gadam uzbūvēja muižas mūra kungu māju. 1866. gadā izveidoja apvienotu Valtermuižas un Slokas mācītājmuižas pagastu. Ap 1910. gadu lielāko daļu Slokas mācītājmuižas lauku zemes sadalīja apmēram vienu pūrvietu lielos gruntsgabalos un iznomāja tuvējās Slokas celulozes fabrikas strādniekiem dārza mājiņu ierīkošanai. 1920.gada agrārās reformas laikā zemi pamatā piešķīra agrākajiem nomniekiem. 1925.gadā bijušo Slokas mācītājmuižas zemi pievienoja Slokas pilsētai. 

Adrese: Jūrmala, Krastciems, Briežu iela 23