22.06.16

Mežotnes skola

                                       (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Bijušo Mežotnes skolu (1881) cēlis firsts Līvens. Sākumā bija 4 klases, vēlāk 6 klases, kur mācījās nedaudz vairāk par 100 skolēniem. Iekārtoja  arī internātu. 1930.gadā skolas bēniņos uzbūvēja trešo stāvu. Tā bija zāle sarīkojumiem ar 250 sēdvietām, 100 stāvvietām un skatuvi. Skolas bibliotēka ar 1810 sējumiem pulcināja daudz grāmatu draugu. Dzīvžogs no 200 eglītēm stādīts 1932.gadā. Aiz ēkas Zizmas upīte. Kara laikā ēka tika izpostīta, bet pēc kara atjaunota.

Skolu aprakstījis Valdis grāmatā “Kurzeme” (1928). Kopš 1995.gada skola jaunās telpās.
Īsi pirms bijušās Mežotnes skolas, pie toreizējā pagasta nama, 1921.gada 27.aprīlī plkst. vienos dienā uz ministru prezidenta K.Ulmaņa automašīnu tika mesta granāta, kas neskāra mērķi. Četri uzbrucēji, kas stāvēja pie veikala, aizbēga. 

Adrese: Bauskas novads, Mežotnes pagasts, Vecskola