21.06.16

Jaundoles viduslaiku pils (Neu-Dahlen)

                                                     (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Jaundoles pils dokumentos minēta jau 1359.gadā. Te bija ievērojams viduslaiku nocietinājums. 15.-16.gadsimtā pils piederēja Rīgas arhibīskapijas domkapitulam, vēlāk arī Livonijas ordenim. Livonijas kara laikā 1566.gadā Jaundoles pils nonāca Polijas, pēc tam Kurzemes hercogistes varā. No 1572. līdz 1573.gadam pilī darbojās Pārdaugavas hercogistes (Polijai piederošā Vidzeme) naudas kaltuve. 1586.gadā Jaundolē tika parakstīts ligums par Rīgas padošanos Polijai. 1624.gadā zviedru amatpersonas veic Jaundoles pils revīziju, pili steidzami atjauno un izveido papildus nocietinājumus. 1627.gadā Jaundoles pili atkal ieņēma poļu karaspēks. Tam atkāpjoties no Doles salas, pili uzspridzināja un tā vairs netika atjaunota. Līdzīgi kā daudzās citās apdzīvotās vietās, arī Doles salā pēc viduslaiku pils izpostīšanas, ap 1632.gadu sāka veidoties Doles muižas centrs. (izmantota Doles muzeja informācija)

Adrese:  Salaspils lauku teritorija, Doles sala