02.05.16

Cenas kapi                                   (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Mūsdienās daļēji pamesti un pašvaldība tur apbeda bez piederīgiem palikušos. Te apbeda arī tuvējā pansionātā mirušos iemītniekus.

1922.gadā pulkvedis Mucenieks 12 km no Jelgavas , Jelgavas –Rīgas šosejas malā pie Skuju skolas, uzstādīja 3,5 m augstu koka obelisku ar 6. Rīgas kājnieku pulka 16 karavīru vārdiem, kuri šajā vietā krita cīņā pret Bermonta karaspēku. Piemineklis drīz gāja bojā  un Skuju skolas pārzinis Jānis Mednis kopā ar audzēkņiem dēstīja liepu aleju – Varoņu aleju, kur katrai liepai deva varoņa vārdu: Alksnis Hermanis, Brencis Edgars, Eriksons Jānis, Ivanovs Aleksejs, Kaspars Jānis, Kalns Teodors, Martušs Jāzeps, Ozoliņš Jānis, Ozollapiņš Pēteris, Pastalnieks Augusts, Podziņš Kārlis, Raibais Fridrihs, Paegle Roberts, Sinka Pēteris, Sabers Arvīds, Vinters Kārlis. 1937.gada 28.novembrī 16 kritušo karavīru pīšļi tika pārapbedīti Cenas kapos. 1989. gadā pēc arhitektes Aijas Ziemeļnieces projekta labiekārtota kapa vieta 28 latviešu karavīriem, kas kri­tuši 1919. gadā Latvijas Brīvības cīņās. (izmantota informācija no nekropole.info)

Adrese:  Ozolnieku novads, Cenas pagasts