02.03.16

Rencēnu zirgu pasta stacija

                                        (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Rencēnu pasta stacija sāka darboties zviedru valdīšanas laikā Vidzemē 17. gadsimtā. Tā laika pasta funkcijas atšķīrās no mūsdienu pasta funkcijām galvenokārt ar to, ka pienākumos ietilpa ne tikai vēstuļu un dažādu citu sūtījumu nogāde, bet arī ceļotāju apgāde ar zirgiem un transporta līdzekļiem. Pasta stacija atradās vairāku pasta ceļu krustojumā. Viens bija ceļš Limbaži-Burtnieki-Rūjiena-Karksi muiža (Igaunijā)-Vīlande. Otrs bija lielais Vidzemes pasta ceļš no Rīgas caur Ropažiem un tālāk virzījās uz Valmieru, tad garām Sauļiem un Lizdēniem uz Rencēniem, Rūjienu, Pērnavu un tālāk uz Tallinu. Cariskās Krievijas valdīšanas laikā, sākot ar 19. gadsimta pirmo pusi, tika izveidots pasta staciju tīkls, pastāvēja galvenās un blakus stacijas. Galvenie pasta ceļi kalpoja kroņa pasta sūtījumiem, un piegāde bija ātrāka un biežāka, bet blakus stacijas bija paredzētas iekšzemes ceļotāju komunikācijai. 1860. gada pārskatā uzrādītas stacijas, kas atradās minētajā maršrutā, tiek uzrādīta arī Rencēnu pasta stacija.

Ēka celta 1776.gadā. Līdz mūsdienām zaudējusi sānu korpusus. Tagad te izveidots internāts Rencēnu skolai.

Vēstures avotos minēts, ka senajā ēkā – zirgu pasta stacijā – nakšņojušas savulaik tādas augstdzimušas personas kā cars Aleksandrs I, Katrīna II, komponisti Ferencs Lists, Hektors Berliozs un droši vien daudzi citi ievērojami ceļinieki.

No 1921.gada ēka pielāgota skolas vajadzībām – tajā atradās internāts, skolotāju dzīvokļi, bibliotēka, mācību kabineti. Pirmais zināmais remonts veikts 1927. gadā, iztērējot Ls 3700. 2015.gada vasarā senajā ēkā atkal tika veikts vērienīgs remonts – uzlikts jauns jumts, ierīkota centrālapkure, atjaunota elektroinstalācija, saremontētas senās kāpnes.


Adrese: Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni