29.02.16

Ķiru vējdzirnavas

                                                      (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                   (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
 Ķiru vējdzirnavas celtas 1903.gadā un tās pārstāv Latvijā un īpaši Zemgales līdzenumā izplatīto holandiešu tipa vējdzirnavu veidu. No lielā vējdzirnavu skaita 20.gadsimta sākumā saglabājušās tikai dažas dzirnavas, kuras ir vērtīgi un reti paraugi. Ķiru vējdzirnavas tiek darbinātas ar elektrību kopš 20.gadsimta 30-iem gadiem. Tajās saglabājušies vēsturiskie mehānismi – miltu un putraimu gaņģi, kuri joprojām ir darba kārtībā un tiek izmantoti. Dzirnavas redzamas pa lielu gabalu Vecumnieku – Skaistkalnes un Stelpes ceļu krustojuma tuvumā.

Adrese: Vecumnieku novads. Stelpes pagasts, Ķiras