09.07.15

Kampenhauzenu kapliča Ropažos

                                           (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)
Baronu Kampenhauzenu dzimtas kapliča celta 18. gadsimtā. Johans, pēdējais muižas īpašnieks, pārdevis pārējās muižas,  paturēja Ropažu muižu un valdīja šeit līdz mūža galam 1782.gadā,  kad tika apglabāts savā jaunajā dzimtas kapličā marmora sarkofāgā. Vēlāk te tika guldīti arī Kampenhauzena pēcnācēji Bergi un Budbergi, kuriem virs ieejas uzstādīja Kampenhauzenu brīvkungu ģērboni. Kapličā apglabāti arī Ropažu mācītāju Valteru dzimtas pārstāvji. Apkārt kapličai bijusi kapsēta. Vietējie Ropažu iedzīvotāji stāsta, ka šajā svētvietā kāds padomju okupācijas periodā bija pamanījies ierīkot garāžu.
Fon Kampenhauzeni (von Campenhausen) - holandiešu izcelsmes vācbaltiešu muižniecības dzimta Krievijas impērijas Vidzemes guberņā, Igaunijas guberņā un Polijā. Dzimtas aizsācējs bijis Lībekas tirgotājs Hermanis Kamphūzens (Camphusen), kura dēls Hermanis 1622. gadā kļuva par Stokholmas pilsoni, bet tā dēls Johans Hermanis Kampenhūzens (1641.-1705.), Zviedrijas armijas virsnieks, kļuva par Rīgas vicekomendantu un pilsoni. 1744. gadā Zviedrijas karalis daļai dzimtas piešķīra brīvkunga titulu (kopš 1756. gada Krievijas impērijas dokumentos dēvēti par baroniem). 1711. gadā Johans Baltazars fon Kampenhauzens (1689.1758.) uzsāka militāro un politisko karjeru Krievijas impērijā, kas bija pievienojusi savai teritorijai Vidzemi. 1742. gadā dzimta ierakstīta Vidzemes bruņniecības matrikulā. 1939. gadā politiskās situācijas spiesti pēdējie Kampenhauzeni pameta dzimteni.

Dažādos laika periodos dzimtas valdījumā bijušas: Unguru (Orellen), Turaidas (Treyden), Kūduma (Kudesel), Lenču (Lenchi), Ilzenes (Ilsen), Lēdurgas (Loddiger), Veselavas (Wesselshof), Ropažu (Rodenpois) u.c. muižas.

Par Kampenhauzenu dzīvi Latvijā brīnišķīgi apraktīts Z. Fēgezaka grāmatās “Senči un pēcteči” un “Baltiešu gredzens”.


Adrese: Ropažu novads, Ropaži, apmēram Bērzu iela 1