22.07.15

Dzedru baznīca

                                             (Fotografēts 2013.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pirmie Dzedru draudzes dievkalpojumi notika 1887. gadā iesvētītajā Dzedru skolas ēkā. Dzedru Mārtiņa luterāņu baznīca celta 1934.-1937. gadā. Baznīca celta pēc profesora P. Kundziņa projekta, spāru svētku reizē Valsts prezidents K. Ulmanis ziedo Ls 5000, ziedojumus vāc arī vietējie iedzīvotāji, draudzes mācītāja P. Namgauda svētīti. Baznīca iesvētīta 1940. gada 21. jūlijā, kad virs Latvijas jau samilzuši drūmie laikmetu griežu padebeši. Svinīgo gājienu no Mārtiņskolas uz baznīcu pavada milicijas darbinieki, cilvēku acīs asaras. 1960-to gadu vidū baznīcu sāka izmantot kā kapliču. Draudze darbību atjaunoja 1991. gadā.


Adrese: Talsu novads, Ķūļciema pagasts, Dzedri