22.07.15

Dzedru baznīca

                                             (Fotografēts 2013.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Baznīca celta pēc profesora P. Kundziņa projekta, spāru svētku reizē Valsts prezidents K. Ulmanis ziedo Ls 5000, ziedojumu vāc arī vietējie iedzīvotāji, draudzes mācītāja P. Namgauda svētīti. Baznīca iesvētīta 1940. gada 21. jūlijā, kad virs Latvijas jau samilzuši drūmie laikmetu griežu padebeši. Svinīgo gājienu no Mārtiņskolas uz baznīcu pavada milicijas darbinieki, cilvēku acīs asaras.


Adrese: Talsu novads, Ķūļciema pagasts, Dzedri