30.05.15

Lielvircavas muiža (Groß-Würzau)

                                             (Fotografēts 2014. gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                             (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                       (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                              (Muižas pils senāk)

Vircavas upes kreisajā krastā atrodas bijusī Lielvircavas muižas pils. To būvējis barons Dionisijs fon Klopmans 1803.-1808.g., tai pašā laikā uzbūvēta arī muižas klēts. Pils būvēta vecās pils vietā, kurai pirmais stāvs bijis no mūra, bet otrais brūni krāsotu baļķu. 1820.g. Lielvircavas muižu izūtrupēja, līdz ar to baronu Klopmanu ģimene uz visiem laikiem atstāja Lielvircavu. Muižu nopirka Dītrihs fon Grothuss un atdāvināja to meitai Adelheidei, kura apprecējās ar baronu Vilhelmu fon Hānu. Viņu dēls Eduards Hāns muižu vēlāk pārdeva savam brālim Ričardam. Viņš atdeva muižu savai meitai Elizabetei. Vēlāk muižu mantoja viņas krustdēls Reimars fon Hāns, kas krita 1919.g. kaujās pret lielniekiem landesvēra armijas rindās. Pēc viņa nāves muižu mantoja māsa Hildegarde, kas bija muižas īpašniece līdz pat agrārajai reformai 1920.gadā. Kopš 1924.g. muižas ēkā atrodas skola. 2014.gada 15. janvārī svinīgā atmosfērā tika atklātas rekonstruētās Lielvircavas muižas telpas.
Muižas telpu rekonstrukcija veikta Klimata pārmaiņu finansēšanas instrumenta projekta ietvaros.
Muižā šobrīd atrodas Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāles virtuve, ēdamzāle un aktu zāle.
Skolai uzbūvēta arī piebūve.

Adrese:  Jelgavas novads, Platones pagasts, Lielvircava