30.05.15

Bramberģes muiža (Brandenburg)


                                             (Fotografēts 2013. gadā , Līgas Landsbergas foto)

                                                               (2020.gada foto)                                                       (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)
 

16.gadsimta otrajā pusē, sadalot sīkākās vienībās lielo Terventes (Terpentīnes) muižu, izveido Bramberģes muižu, kuru izlēņo Heikingu dzimtai. 17. gadsimta 1. pusē uzbūvēta esošā kungu māja un 17. gadsimta vidū vārtu tornis. Tās abas ir renesanses stila ēkas. Pārējās ēkas ir koka un pildrežģa būves. Aprakstos minēts arī mūra un koka žogs, kas apjozis muižas kompleksu. Muižai bijuši Dobeles vārti, kuri bijusi galvenā ieeja muižas teritorijā un Jelgavas vārti, kuri nav saglabājušies.


Bramberģes muiža 17. gadsimta vidū piederēja Kurzemes hercoga Jēkaba sievai Luīzei Šarlotei, līdz ar to tā pastāv kā kroņa īpašums līdz 20. Gadsimta sākumam. Sākotnēji tā ir bijusi hercogistes īpašumā, bet, pēc tās likvidēšanas, kļūst par Krievijas kroņa muižu. Regulāri mainās nomnieki. Pēc 1909.gada to nomāja tautsaimnieks profesors K.Balodis un filozofs profesors J.Zālīte. 20. gadsimta 20.-30. gados Bramberģes muižas pilī atradās pagasta valde un pasta nodaļa. Kādu laiku muižā bija arī skola un dzīvokļi. Padomju okupācijas laikā muižas kompleksā atradās aptieka un kopmītnes. 1980-jos gados Bramberģes muižas komplekss piederēja kolhozam "Nākotne". Patreiz tas, kas palicis pāri no muižas, skaitās privātīpašums. Tur valda posts.

2020.gads sācies ar ziņu, ka Bramberģes muižai jauni, aktīvi īpašnieki. Lai veicas!

Adrese: Jelgavas novads, Glūdas pagasts, Bramberģe