28.05.15

Lāzberģa muiža (Lāzberga muiža, Fianden)

                                          (Fotografēts 2015.gadā ; Līgas Landsbergas foto)


                                          (Fotografēts 2018.gadā, Ivetas Ščerbačas foto)                                                                          (Senāku dienu foto)

Lāzberģa muiža, saukta arī par Fiandeni, ir sena Livonijas laika muiža. 16.gadsimta beigās tā piederēja poļu muižniekam Vazickim, zviedru laika sākumā – Johanam Ikskilam fon Mencenam. Muiža bija pilnīgi nopostīta zviedru – poļu karā. Viduslaikos gar Lāzberģi veda sens tirdzniecības ceļš uz Krieviju. Lāzberģa pili 1821. gadā sāka celt Johans Gotlībs fon Volfs, taču to pabeidza tikai 1860. gadā. Pēdējais muižas īpašnieks -Eduards Boriss Ernsts fon Volfs. Latvijas brīvvalsts laikā muižas pils telpas tika izmantotas saviesīgiem pasākumiem, teātra izrādēm. Lūk, viens no sludinājumiem 1936.gada “Malienas ziņās”: “Lāzberģa Kultūras veicināšanas biedrība “Vēsma" sarīko Mārkalnes pag. Lāzberģa muižas plašajās telpās 31. decembrī teātra izrādi, uzvedot K.Tumiļa 3 cēlienu komēdiju „Laimīgā laulība". Pēc tam Veca gada pavadīšanu un Jaunā gada sagaidīšanu ar dejām un rotaļām. Sākums plkst. 19, beigas plkst. 4 rītā.”

20. gadsimta 50-os gados pilī atradās kultūras nams, bet vēlāk dzīvokļi un vienā galā kūts. Patreiz pils ēka daļēji sagruvusi.

1931.gada “Malienas balsī” publicets raksts “Vai Lāzberga muižas barona Volfa dēls Mārkalnes pag.nespējnieka namā?”, kurā teikts: “24. janv. š. g. pie Mārkalnes pag. padomes griezās ar lūgumu dēļ pabalsta Z. Volfs, paskaidrodams, ka neesot spējīgs uzturēt sevi un savu mazgadējo dēlu. Pagasta padome pēc apspriešanās un debatēm nolēma ar augšminēto dienu minēto personu ievietot patversmē, bet mazgadīgā dēla uzturēšanai izmaksāt pēdējā mātei Ls 10 — vienreizēju pabalstu. Redz kā dzīvo muižnieku dēli.”

Adrese: Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts, Lāzberģis