02.06.24

Bauskas rātsnams

 

                                                (Rātsnams pēc torņa un otrā stāva nojaukšanas)

                                                        (Rātsnama atjaunošanas darbi - aptuvenis 2011.gads)


                                                      (Fotografēts 2024.gadā, V.S. foto)

 

1615. gadā Kurzemes hercogs Frīdrihs piešķīra Bauskai privilēģiju celt rātsnamu. Celtniecība sākās 1616.gadā.  Tajos laikos šis ir bijis krāšņākais un greznākais rātsnams visā hercogistē. Ēkas pirmajā stāvā atradās svaru un mēru telpa, bet otrajā stāvā atradās rātes kungu sēžu zāle. 

Gadiem ejot un ēkai novecojot, pēc vairāk kā 200 gadiem rātsnams bija nonācis ļoti bēdīgā stāvoklī, tuvu sabrukumam, tādēļ 19.gadsimta otrajā pusē tika nojaukts bojātais tornis, bet 1871. gadā - arī ēkas otrais stāvs. Tika saglabāts tikai ēkas pirmais stāvs, kurš kalpoja kā ugunsdzēsēju inventāra glabātuve un vēlāk šeit tikai ierīkotas dažādas tirgotavas. Šādā izskatā ēka nostāvēja līdz pat 2010. gadam, kad sākās rātsnama rekonstrukcija. Par rātsnama atjaunošanu runas sākās jau 1980-to gadu beigās, pat tika noteikts rekonstrukcijas sākšanas gads – 1990., bet acīmredzot tā arī nekas netika izdarīts līdz pat 2010.gadam.

Bauskas rātsnams ir mūsdienās vienīgais rekonstruētais 17. gadsimta rātsnams Latvijā. Tas kalpo gan reprezentācijai, gan kā apskates objekts.

 

Adrese: Bauska, Rātslaukums 1