26.05.24

Leimaņu tautas nams

 

                                                                    (1936.gada foto)                                                         (Fotografēts 2024.gadā, Līgas Landsbergas foto)

 

Izglītības biedrības “Darbs” nams celts 1936./1937. gadā. Vēlāk saukts par Leimaņu tautas namu.

1936.gada 17.augusta laikrakstā “Brīvā zeme” raksta: “Biržu pagasta „Leimaņos" vakar notika dižā biedrības nama spāru svētki. Namu pērn uzsākusi celt Biržu izglītības biedrība „Darbs", sadarbībā ar pagasta pašvaldību un vietējām sabiedriskām organizācijām. Jauno celtni, kas kalpos plašās apkārtnes kulturālām vajadzībām, galīgi izbūvēt paredzēts līdz nākošā gada beigām. Tā izmaksās ap 30.000 ls. Svētku garīgo aktu vadīja mācītājs J. Nusbaums, pēc tam informācijas un propagandas pārvaldes priekšnieks J. Mežaraups nama cēlējiem nodeva valdības apsveikumu. Jaunā nama celšanā sevišķi nopelni piekrīt biedrības priekšniekam P. Stapānam, kas nama celšanai pulcējis visas aktīvās Biržu pagasta organizācijas”.

1936. gadā ap ēku veikti apzaļumošanas stādījumi Leimaņu mežniecības mežziņa E.Dreiblata vadībā, piedaloties mežsargiem M.Sējiņam, P.Kalnaraupam, A.Ronim, N.Dāboliņam, J .Ābolam, virsmežsargam J .Kalnaraupam un vietējiem iedzīvotājiem. Stādītas liepas un bērzi. Šie koki ir stādītāju piemiņas koki.

Padomju okupācijas sākuma gados tautas nams tiek slikti apsaimniekots un ir katastrofālā stāvoklī, pat sarkanā stūrīša (!!!) neesot. Jā, tas tajos laikos bija obligāts visās iestādēs, bez kura neiztikt, lai iegūtu labu vērtējumu.  “Brīvā Daugava” 1950.gadā raksta: “Par neciešamo stāvokli, kādā atrodas Leimaņu ciema tautas nams, zina ne tikai Leimaņu ciema, bet arī kaimiņu ciemu kolhoznieki, kas to labprāt apmeklē. Ka bez remonta tautas nams ziemā nebūs lietojams, zina arī kultūrizglītības iestāžu nodaļas vadītājs Reinholds, kurš Leimaņu tautas namā redzēts ne tikai vienu reizi vien. Tādēļ pavasarī nolēma to izremontēt, tomēr nekādas pazīmes, kas liecinātu par tautas namā noritošu remontu, nekur vēl nevar manīt, lai gan pašreiz jau septembris. Kolhozniekiem grūti spriest par to, kas vainīgs, ka remontdarbi vēl nav uzsākti: vai tautas nama vadītājs Melderis, kam neinteresē tautas nama remonts, vai Leimaņu daudzveida ražošanas artelis, kam remonts jāizved. Tomēr skaidrs tas, ka Leimaņu tautas nama neizremontēšanas gadījumā par to atbildīga būs arī rajona kultūrizglītības iestāžu nodaļa. Arī Melderim vajadzētu vienreiz nopietni ķerties pie darba un iekārtot tautas namā sarkano stūrīti, goda dēli un izdot sienas avīzi”.

1962.gada “Brīvā Daugava” raksta, ka beidzot pēc ilgas rūsēšanas Leimaņu tautas nama atslēgas atkal tiks lietotas. Tomēr jau 1974.gada “Padomju Daugava” raksta: “Leimaņu tautas namam līdz kapitālremontam jāgaidā kāds laika sprīdis. Bet jumts ir caurs un lietus laikā iekšā tek ūdens, bojādams griestus”.

Mūsdienās ēka izremontēta, atjaunota un nokrāsota Latvijas lauku ainavai diezgan netipiskā krāsā. 

 

Adrese: Jēkabpils novads, Leimaņu pagasts, leimaņi (koordinātes - 56.309965, 25.924183 )