11.05.24

Bija reiz mājas - Breilēni, Skaistkalnes pagastā

 


                                               (Fotografēts 2024.gadā, Līgas Landsbergas foto)

 

Māja atrodas Mēmeles krastā. Jau sen tā stāv tukša. 2011.gadā tā bija ieaugusi koku pudurī. 2024.gadā visi koki likvidēti un droši vien arī mājas dienas ir skaitītas, lai tajā vietā varbūt uzartu lauku un iesētu pāris saujas sēklu.

1939.gada “Valdības vēstnesī” rakstīts: “Bauskas apriņķa tiesu izpildītājs, kura kancleja ir Bauskā, Pils ielā 48, pamatojoties uz Civilprocesa likumu paziņo, ka:
1) Jūlija Liepas prasības par Ls 120,23 ar proc. un izdev. piedzīšanai 1940. g. 7. februārī,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē pārdos 1. publiskā izsolē Jāņa Vilhelma Dābolina nekustamo īpašumu, kas atrodas Bauskas apr. Skaistkalnes pag., ierakstīts zemes grām. reģ. ar 3204. num. un sastāv no Breilenu mājām, apm. 10,46 hekt. platībā, ar ēkām;
2) nekustama īpašuma izsoles vērtība Ls 1800,— ;
3) tam ir hipotēku parādi Ls 2400”.

Adrese: Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts (koordinātes - 56.334340, 24.588728 )