10.05.24

Bauskas slimnīca

 

                                                                   (1943.gada foto)


                                                        (Fotografēts 2024.gadā, Līgas Landsbergas foto)

 

1943.gada 11.februāra laikraksts “Tēvija” raksta: “Jau pirms boļševiku iebrukuma Bauskā pēc arhitekta Klinklāva projekta bija uzsākta slimnīcas jaunceltnes būve, ko varēja pabeigt tikai tagad. Vajadzīgo atbalstu un pretimnākšanu baušķenieki atrada kā pie Zemgales novada komisāra brīvkunga Medema, tā arī vācu un latviešu iestādēs. Sagādājot nepieciešamos līdzekļus un būvmateriālus, slimnīcas jaunceltni šoziem izdevies ne tik vien pabeigt, bet arī piemēroti iekārtot. Jaunā slimnīca izbūvēta 120 slimnieku uzņemšanai, bet jau tagad tā iekārto ta ar 60 gultām. Staltajā divstāvu celtnē, kas atrodas skaistā vietā, slimnīcas direktors ar Bauskas apriņķa priekšnieku K. Niedru, apriņķa vecāko B. Lūsi un pilsētas vecāko Skalderu otrdien sagaidīja uņ apsveica jaunās slimnīcas atklāšanas svinību dalībniekus un goda viesus. Slimnīcas direktors Dr. K. Neiders jaunceltnes atklāšanas aktā iepazīstināja ar slimnīcas būves gaitu, izsakot atzinību visām iestādēm un personām, kas veicinājušās būves sekmīgu pabeigšanu. Apskates gājienā svinību dalībnieki iepazinās ar slimnīcas lietderīgi un gaumīgi iekārtotajām telpām. Ar jaunās slimnīcas ēkas izbūvi baušķeniekiem radusies iespēja lietderīgi izmantot arī veco slimnīcas namu, kurā tagad iekārtota lipīgo slimību nodaļa un dzemdēšanas nodaļas telpas, kas atrodas atsevišķā namiņā, izlietotas slimnīcas darbinieku dzīvokļiem.”.

Adrese: Bauska, Dārza iela 7