05.05.24

Bauskas Augšas ūdensdzirnavas

 
                                                      (Fotografēts 2024.gadā, V.S. foto)

 

Augšas dzirnavas bija vienas no trim lielākajiem rūpniecības uzņēmumiem Bauskas pilsētā 19. gadsimtā un 20. gadsimta 20.-30. gados. Nav zināms precīzs dzirnavu ierīkošanas gads, bet 19.gadsimta vidū tās jau darbojās. Tās piederēja vācietim Štābenam. Bauskā atradās arī otras ūdensdzirnavas – Lejas ūdensdzirnavas, kuras piederēja ebrejam Hofšovicam. Pēc Pirmā Pasaules kara Bauskas uzņēmēji Dāvids Hofšovics un Arvēds Štābens savus uzņēmumus apvieno akciju sabiedrībā “Savienotās dzirnavas Hofšovic un Staeben”. Abi uzņēmēji ir Bauskas ievērojamu ģimeņu pārstāvji, kuras jau kopš 19. gadsimta beigām pārstāvētas Bauskas pilsētas domē. Latvijas Republikas gados abi uzņēmēji kandidē un tiek ievēlēti pilsētas domē. Štābens no vācu, bet Hofšovics no ebreju saraksta. 

Otrā pasaules kara laikā dzirnavas izpostīja. Pēc kara ēkas pārbūvēja un tajās darbību uzsāka Bauskas rajona rūpniecības kombināta Vilnas pārstrādāšanas fabrika. Vēlāk uzņēmums kļuva par tekstilkombināta „Saule” Bauskas filiāli. Kopš 1990. gadiem šeit darbojas SIA „Klippan-Saule” Bauskas ražotne.

 

Adrese: Bauska, Rīgas iela 77 un apkārtne