14.01.24

Vecumnieku skola (Vecmuižas skola)

                                                                   (1917.gada foto)


                                                      (Fotografēts 2021.gadā, V.S. foto)

Ēka celta no 1887. līdz 1889. gadam. To dēvē arī par Sarkano skolu, jo celta no sarkaniem ķieģeļiem. Skola ēkā pastāvēja līdz 1994. gadam. Pirmā pasaules kara laika ēkā atrodas lazarete.

Mācību iestādi dibināja toreizējais skolas pārzinis Andrejs Spekke un skolas namā ir aizritējusi arī viņa dēla filologa, vēsturnieka un diplomāta Arnolda Spekkes bērnība. Tagad te ir muzejs, kurā aplūkot gan Spekkes ģimenes, gan arī citu izcilu Vecumnieku cilvēku dzīves gājumu, gan arī uzzināt, kas hercoga Jēkaba laikā te ticis darināts viņa dzelzs manufaktūrā.

Arnolda Spekkes tēvs Andrejs bijis skolas pārzinis, viņš arī uzsācis skolas celtniecību, jo uzskatīja, ka pagastā nepieciešama viena kārtīga skola. Arnolds Spekke, var teikt. ir gājis tēva pēdās, viņš dibinājis Liepājas reālģimnāziju un Rīgas 1. valsts ģimnāziju. 30. gados viņš arī bijis Latvijas diplomāts Itālijā, Albānijā, Bulgārijā un Grieķijā.

1939.gada “Bauskas vēstnesis” raksta: „Koši greznotās ar pavasara ziediem un zaļumiem Vecmuižas 6-kl. pamatskolas telpās otros Vasarsvētkos notika šīs skolas audzēkņu izlaiduma akts, kā arī skolas karoga iesvētīšana un pasniegšana. Karogu skolai dāvājušas Vecmuižas pagasta pašvaldība un sabiedriskās organizācijas. Karoga metu zīmējis mākslinieks K. Sūniņš. Tā viena puse ieturēta dzeltenā krāsā ar stilizētām kviešu vārpām, ietverot sauli un šādu devīzi: „Augsim lieli darbā, tikumā un tēvzemes mīlestībā». Skolas aktu zālē bija pulcējušies pagasta sabiedriskie darbinieki, skolēnu vecāki un apkārtnes iedzīvotāji. Kā izglītības ministrijas pārstāvis piedalījās pulkv. leitn. Vidiņš. Pēc garīgā akta pagasta vecākais A. Lejnieks karogu posniedza izglītības ministrijas pārstāvim, kas savukārt to nodeva skolas pārzinim H. Šiliņam. «Solos ka karogā rakstītie vārdi tiks svēti turēti un ieaudzināti skolnieku sirdīs», saņemot karogu teica skolas pārzinis. Karogu glabāšanā nodeva nākošās sestās klases audzēknim. Plkv. Vidiņš, apsveicot absolventus no izglītības ministrijas, norādīja uz pienākumiem, kādi audzēkņiem būs turpmākā darba posmā, sevišķi izceļot kalpošanu tēvzemei kā pamatprasību turpmākā dzīvē. Pārstāvja runu noslēdza valsts himna. Sekoja apliecību un grāmatu izsniegšana audzēkņiem, kā arī sabiedrisko organizāciju pārstāvju apsveikumi.”

 

Adrese:  Bauskas novads, Vecumnieki, Bauskas iela 4