02.12.23

Kalnrēžu dolomītsmilšakmens atsegums
                                                    (Fotografēts 2018.gadā, V.S. foto)

Ainaviskais dolomītsmilšakmens atsegums ir valsts aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais piemineklis. Atrodas Ogres upes krastā posmā no Asariem līdz Jauntulkiem. Tā augstums 4,5 m, garums 150 m.

Kalnrēžu ala ir vienīgā zināmā ala Ogres upes krastos, Kalnrēžu dolomītsmilšakmens klintīs Ogres kreisajā krastā lejpus Glāžšķūņa, iepretim Kalnrēžu mājām, apmēram 3 km lejpus Siguldas - Ķeguma šosejas tilta. Ala ir šaura 3,2 m gara plaisveidīga sprauga starp diviem dolomītsmilšakmens bluķiem, tās augstums - 1 m. Atrodas privātīpašumā.

1937.gada “Latvijas kareivis” raksta: “Dolomitizētais smilšakmens, kuru uzrādīja J. Šiliņš Rembates pagastā, Ogres upes krastā, pie «Kalnrēžas» mājām, izrādījies par ļoti noderīgu arī skulptūrai. Mākslinieks A. Miške zemes bagātību pētīšanas komitejas uzdevumā izveidojis no šā smilšakmena lielu rakstnieka R.Blaumaņa bareljefu. Minētais smilšakmens ļoti viegli apstrādājams un tādēļ īsti noderīgs skulptūru ciršanai. Rembatē pie Ogres upes krasta atrodami lieli daudzumi šā smilšakmena, kurš sastāv no 3 - 4 metru gariem un masīviem bluķiem. Zemes bagātību pētīšanas komiteja atzinusi, ka smilšakmens lietojams arī tecilu un galodu pagatavošanai, kuras tagad pa lielākai daļai ieved no Zviedrijas.” 

Adrese: Ogres novads, Rembates pagasts (koordinātes -56.800434, 24.820128 )