24.11.23

Cīravas ūdensdzirnavas

 

                                                        (Fotografēts 2021.gadā, V.S. foto)


                                                        (Fotografēts 2024.gadā, Līgas Landsbergas foto)
 

Cīravas ūdensdzirnavas celtas kā Cīravas muižas sastāvdaļa. Tās atrodas līdzās luterāņu baznīcai un pilij. Dzirnavu ēka ir arhitektoniski izteiksmīga akmens mūra celtne ar sarkanu ķieģeļu logailu apmūrējumu. Līdzās ir dzirnavu dīķis un dambis ar brīvslūžām un arkveida tiltu pār tām. Dzirnavās apskatāma 20.gadsimta pirmās puses dzirnavu iekārta: rupjā maluma skrēja, grūbotājs, putraimu skaldītājs, valču krēsls, plānsijātājs, iesala maļamā skrēja un 1883.gadā izgatavotie svari. 1930-os gados dzirnavu īpašnieks bija Fricis Sprūde.

1938.gada jūnija “Kurzemes vārds” raksta: “Šinīs dienas uzsākta Cīravas ūdensdzirnavu brīvslūžu tilta pārbūve. Tiltam izbūvēs jaunas mūra sienas un uzdambējumu. Satiksme pa minēto tiltu līdz tā pārbūvei slēgta. Apbraucamais ceļš pa jaunizbūvēto koka tiltu pāri dzirnavu dīķim. Vecā, nolietotā koka tilta vietā, šoseju un zemesceļu departaments izbūvējis pilnīgu jaunu, kas arī turpmāk kalpos cīravnieku vajadzībām.” 

Adrese: Dienvidkurzemes novads, Cīravas pagasts, Cīrava (koordinātes -  56.736333, 21.384507 )