12.10.23

Piemiņas akmens Krišjānim Baronam Īlē

                                              (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                         (Piemiņas akmeņa atklāšana 1985.gadā, foto no Komunārs 12.11.1985)

Tas atrodas pie „Burtnieku” mājām Īlē (Upesmuiža) , kur viņš dzīvojis bērnības un pirmos skolas gadus no 1837. – 1845. gadam. Akmens uzstādīts 1985.gadā.

1985.gada 12.novembra laikrakstā “Komunārs” raksta: “Īles Upesmuižā savus agras apzinīgās bērnības gadus vadījis Krišjānis Barons. Bet vēl vasaras sākumā te biežņoja pieaudzis krūmājs ap divām pussagruvušām celtnēm, nogāzē milza pieaudzis dārzs. Tikai lepni, lieli koki liecināja par šīs vietas kādreizējo skaistumu un solīja to atkal vērst jaunā spožumā. Ar Īles kolhoza priekšsēdētāja Ulda Sējas atsaucību tika panākts, ka 10. pārvietojamās mehanizētās kolonnas melioratori, kuri strādāja šovasar Īles pusē, noraka drupas, kolhoza tehnika pieveda smiltis, nolīdzināja, kas līdzināms.
Astoņgadīgās skolas bērni savu skolotāju vadībā strādāja čakli, kamēr viss liekais apaugams bija nokopts un dižo koku audze kalna galā izslējās augumā un krāšņumā. Jo čakli strādāja arī pensionārs Alfrēds Briekmanis, kurš pats te dzīvo. Galu galā līdz oktobra beigām, kad visur mūsu republikā Krišjānim Baronam par godu iezaigojās tautas folklora savā mīļumā un siltumā, lielā svinēšana pienāca arī Īlē.
... Todien tīri ziemīgi vilka auksts rudens vējš, un no saulītes nebija ne vēsts, bel uz kalnu ļaudis nāca, sargādami - no brāzmām miķelīšu un mārtiņrožu rudi violetās liesmiņas. Atbrauca Dobeles bērnu mūzikas skolas mazo dziedātāju koris savas diriģentes Vizmas Poles un skolas direktores Māras Ģirnes vadībā.
Pelēka akmens plāksne pagaidām vēl ar apsegu klāta, bet visi jau zina. ka tā ir ar dziesmiņu, ar skanīgu tautasdziesmu, ar mīļumu vaļā klājama. Nosalušiem deguntiņiem paši mazākie tau tasdziesmas zinātāji tomēr braši saka par māmiņu, par gaišu un siltu istabiņu visu, kas katram latviešu cilvēkam kopš agras bērnības stāv prātā, tomēr arvien no jauna ar saviļņojumu uzklausāms. Pie pelekā akmens iznāk savā gana ietērpā ģērbies mazs aktieris Jānis Sevļakovs, un, viņā klausoties, patiešam nav grūti pārcelties tos vairāk nekā simts gadus pagātnē, kad tāds pats mazs, sīks puisēns mācījās no saviem vecākiem milža darba tikumu. Par Krišjāņa Barona gaitām Īles pusē stāsta literatūras skolotāja Broņislava Bergmane. Visi skolotāji šodien ir te, kopā ar bērniem, arī Zelma Gulbe, kuras ieguldījums savas puses vēstures apzināšanā ir īpaši nozīmīgs. Te ir arī kolhoza priekšsēdētājs Uldis Sēja, toreizējais partijas pirmorganizācijas sekretārs Ikars Linga Bērziņš, rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks Osvalds Veinbergs, kultūras nodaļas vadītājs Egons Rozenfelds. Bet mazie Dobeles muzicētāji tik skanīgām balstiņām, ka aukstais vējš nokaunas un nezilina vairs vaigus ... “

Adrese: Dobeles novads, Īles pagasts, Īle (koordinātes - 56.551069, 22.975708 )