03.09.23

Valtaiķu mācītājmuiža

 

                                        (Foto no 2002.gadā izdotās grāmatas "Mācītājmuižas Latvijā")

                                             (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tagad mājas “Lapiņas”. Te var meklēt Kuldīgas novada teātra sākumu. 1841.gada “Latviešu avīzes” raksta, ka mācītāja Katerfelda 50 gadu jubilejā “abbejās dienās baznickunga muižā bija dažādas lustešanas, un beidzamā dienā vēl latviešu kummedija”. Šeit mācījies arī rakstnieks Māteru Juris. Kādā laika posma šajā ēkā bijis pansionāts “Valtaiķi”, pēc tam iekārtoti dzīvokļi.

Mūsdienās ēka pamesta un atrodas katastrofālā stāvoklī.

Netālās mājas “Ārlati” ir bijusī J.Veides privātskola, kas dibināta 1875.gadā kā Valtaiķu draudzes skola. Šeit no 1882.-1884.gadam mācījies rakstnieks Jēkabs Janševskis. Viņa romānos “Bandava” un “Mežvidu ļaudis” darbība risinās Valtaiķu un Laidu apkārtnē.

Adrese: Kuldīgas novads, Laidu pagasts (koordinātes - 56.690326, 21.810574 )