14.08.23

Sarkaņu pamatskola

                                               (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pirmā skola pagasta teritorijā dibināta apmēra pirms 230 gadiem. 1860.-1864. g. bērnus mācīja trīs apkārtstaigājoši skolotāji. Ap 1865. gadu skolas vajadzībām tika ierādīta Sarkaņu muižas pirtiņa. Rakstos šajā laikā tiek minētas arī pareizticīgo skolas Jaunzemjos un Kaļvos. Ap 1870. gadu abas skolas pārcēla uz pagastmājas otro stāvu. 1903. gadā Sarkaņos uzcēla divas skolas (luterāņu un pareizticīgo bērniem), 1915. gadā abas skolas apvienoja, 1936. gadā skolai uzcēla otro stāvu. Šajā ēkā skola atradās arī mūsu dienās. Bet nu jau kādu laiku (šobrīd ir 2023.gads) tā ir likvidēta un ēkā atrodas Sarkaņu amatu skola ar radošajām darbnīcām.

“Jaunākās ziņas” 1936.gada 7.oktobrī raksta: “Sarkaņu pag. 6-kl. pamatskolas pārbūvētā — paplašinātā skolas nama iesvētes svinībās kuplā skaitā piedalījās vietējā un apkārtnes sabiedrība. Kā izglītības ministrijas pārstāvis bija ieradies vidusskolu direktora biedrs Čuibe u. c. Pēc garīgā akta un skolas nama iesvētes, ko izdarīja Lazdonas ev.-luter. un pareizticīgo draudžu mācītāji Dzenītis un Eniņš, pagasta vecākais Āboliņš sniedza pārskatu par skolas nama būvdarbiem.”

Adrese: Madonas novads,  Sarkaņu pagasts, Sarkaņi, Kalna iela 2