12.07.23

Aizkujas muiža (Aiskujas muiža, Aiskuje)

                                                                  (1930-to gadu foto)


                                                                               (2012.gada foto)                                                (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muižas kopplatība pēc 1925.gada datiem bijusi 1489 pūvietas. Muižas teritorijā bijušas arī vējdzirnavas, kuras mūsdienās ir drupu stāvoklī. Bijusī muižas dzīvojamā ēka vēlāk bijusi pasta nodaļa.

“Madonas vēstnesis” 1929.gadā raksta: “21. jūlijā vietējā jaunatnes organizācija sarīkoja bijušajā Aiskujas muižas jaukajā parkā zaļumu svētkus. Uz izrīkojumu bija uzaicināts lektors no Rīgas, bet nepaziņojot iemeslu, viņš neieradās. Tā vietējai jaunatnei iznāca neērts stāvoklis publikas acīs, ka nevar dot to, ko sola. Šoreiz tomēr nav vainojama vietējā jaunatne, bet gan viņas vadoņi Rīgā.”

“Madonas vēstnesis” 1930.gada aprīlī raksta par nelaimes gadījumu: “15. aprīlī Aiskujas muižā nojaucot vecās ēkas, no apmēram 3 asis augsta mūra nokritis strādnieks A. Kaņepons, pārlaužot labo roku un stipri satriecot muguru. Nelaimīgais nogādāts Pļaviņu Sarkanā Krusta slimnīcā.”

Līdz mūsdienām saglabājušās diezgan daudz ēkas, bet liela daļa no tām neizmantotas un pārvērtušās drupās.

Adrese:  Madonas novads, Sarkaņu pagasts, Aizkuja (koordinātes - 56.940676, 26.400140 un apkārtne)