04.06.23

Jaunpļavu pusmuiža

 

                                     (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas un Google foto)

1987.gada “Komunisma rīts” raksta: “Jaunpļavas - jau pats nosaukums rāda, ka šī apdzīvotā vieta radusies uz Engures ezeram atkarotajām zemūdens vai staignā krasta platībām. Tā kā Talsu tuvumā jau pastāvēja Pļavu ciems, tad šeit vārds Jaunpļavas patiešām īsti atbilda vietai un apstākļiem. Vēl pagājušā gadsimta beigās te bija pavisam nedaudz māju. Liekas gan, ka pirmais būvētājs būs bijis Rindzeles muižas īpašnieks Muhanovs Pēterpils, kurš 1875.gadā muižu nopirka no grāfa Lambsdorfa. Par viņu avīzē rakstīja: «Muhanova kungs lika daudz būvēt, daudz pārbūvēt, purvus grāvēt, mežus cirst un plēsumus taisīt; ar vienu vārdu sakot: tika uz visām pusēm, visās malās strādāts. Caur tam amatnieki un strādnieki labu naudu pelnīja, ar ko varēja sevi un savējos bez bēdām uzturēt. Tāpat arī saimnieki nopelnīja labu naudu caur materiālu pieskapēšanu un gatavas preces, kā stieģeļu u. t.j. pr. Aizvešanu». Katrā ziņā Muhanovs bijis ļoti enerģisks cilvēks un savas bagātības vairotājs, ja jau pēc astoņu gadu saimniekošanas par viņu deva tādu raksturojumu.
Tātad laikā no 1875. līdz 1883. gadam, kad saimniekoja šis muižkungs, tika arī uzbūvēta Jaunpļavu lopu muižiņa ar vagara un kalpu mājām, kūtīm, staļļiem un citām saimniecībai nepieciešamām celtnēm. Te, plašo zālienu vidū taču bija vispiemērotākā vieta Rindzeles muižas ganāmpulka mitināšanai. Atradās arī cilvēki, kuri nomāja zemi, cēla ēkas, iekopa savu saimniecību. Bazāni, Kažas, Spilvetnieki, Valki, Pēpas, Birkenberģi - vai tās nebija vienas no pirmajām saimniecībām Jaunpļavās? Jaunpļavas pamazām vien auga augumā gan cilvēku, gan māju skaita ziņā. Starp pirmo un otro pasaules kara laiku bijušas apdzīvotas jau 55 saimniecības. Bijuši vairāk nekā trīs simti iedzīvotāju, tagad vairs tikai 50 — 60, tā kā pēdējais laiks pienācis aicinājumam neaizmirst Jaunpļavas, neļaut tām aiziet bojā.”

No sarkaniem kieģeļiem celtās “Prātnieku” mājas bijušas Jaunpļavu pusmuižas pārvaldnieka Kristapa Frīdenberga ģimenes mājas. Viņš ar ģimeni apglabāts netālajos Skuju kapos. Ēkā atradusies arī pienotava. Pēc 1920.gada vienā ēkas galā iekārtoja skolu, lai bērniem nebūtu jābrauc 7 kilometrus uz Dzedriem vai Zenteni. Skolu slēdza 1955.gadā. Vēlāk ēkā bijis arī pasts un veikals. Savukārt māja “Jaunpļavas” nodegusi ugunsgrēkā. Tā bijusi pusmuižas kalpu māja ar klēti galā.

Adrese: Tukuma novads, Zentenes pagasts, Jaunpļavas (koordinātes - 57.205456, 23.054782 )