24.02.23

Skaistkalnes ūdensdzirnavas

 


                                                     (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

Īpašnieks1930-os gados E.Grasis.

1939.gada “Bauskas vēstnesis” raksta par atsevišķu objektu pievienošanu Skaistkalnes ciemam. Starp tiem ir arī Skaistkalnes ūdensdzirnavas. Laikraksts raksta: “Sevišķi svarīga ciemam ir Skaistkalnes ūdens dzirnavu pievienošana, jo tajās bez malšanas un vilnas apstrādāšanas ierīkota arī elektriskās enerģijas ražošanas stacija Skaistkalnes ciema apgaismošanai.”

Raksts 1985.gada “Cīņā”: “Skaistkalnes ūdensdzirnavām, pamatīgai celtnei no sarkaniem ķieģeļiem, it kā vajadzētu izdalīties ainavā, kontrastēt ar to. Bet tās izskatījās tik neievērojamas, pamestas, ja neskaita suni un dažas vistas, kas grozījās dzirnavu priekšā. Nezinu, varbūt tiešām vainīga bija pelēkā diena. Man gan vairāk likās — kārtīgu, ieinteresētu cilvēku trūkums. «Skaistkalnē jau sen ir ūdensdzirnavas. Kamēr tās piederēja Bauskas rajona sadzīves pakalpojumu kombinētam, viss bija kārtībā,» raksta skaistkalnietis J. Zvilna, «pirms divpadsmit gadiem tās nopirka kolhozs «Skaistkalne». Dzirnavas ekspluatēja tik ilgi, kamēr vecie dzirnakmeņi vairs nespēja saberzt rudzu graudus. Tad dzirnavas palika bez saimnieka.» Bez saimnieka? Nē! Tie bija! Tuvējās mājas iedzīvotāji šeit ierīkoja malkas noliktavu. Puikas, meklēdami romantiku, spēlēja dažādas spēles. Skan diezgan nevainīgi. Tikai jāņem vērā — saimniekus nebūt negaidīja atvērtas durvis un uzraksts uz tām: «Laipni lūdzam!» «Durvis izlauza, tāpat logus, saplēsa visu, kas bija plēšams. Tukšie durvju un logu caurumi tumsā rēgojas kā spoki,» vēstuli turpina J. Zvilna. Saimniecība šajā gadījumā ļoti līdzinās bērnam, kas, sabojājis rotaļlietu, tūlīt to aizsviež kā nekur nederīgu. Nu, varbūt gluži aizmirstas dzirnavas nebija. Tā ļauj domāt izpildkomitejas priekšsēdētāja Z. Metlāna atbilde «Cīņas» redakcijai: «Noskaidrotas dzirnavu postīšanā vainojamās personas. Lai turpmāk ēkā nevarētu iekļūt un izdarīt postījumus, kolhozs «Skaistkalne» devis solījumu līdz 1984. gada 15. septembrim sakārtot dzirnavu ēkai logus un aizslēdzamas durvis.» Tiekoties ar korespondentu, kolhoza «Skaistkalne» priekšsēdētājs J. Dundurs gan apgalvoja: — Mēs sākām kārtot dzirnavu jautājumu aizpagājušajā gadā. Tad vēl nekādu vēstuļu nebija. lesniedzām materiālus institūtam «Laukuprojekts» dzirnavu ēkas pārbūves projekta dokumentācijas izstrādei. Pārbūvi paredzēts uzsākt 1987. —1989. gadā. Pēc tās dzirnavas kalpos vietējo cilvēku vajadzībām: šeit varēs svinēt kāzas un citus sarīkojumus. Tas būs jauki, tikai ar nākotnes izredzēm vien nevar dzīvot. Logi aizsisti ar dēļiem, ieliktas durvis. Sodīti galvenie postītāji. Izrādās, tie ir seši puikas vecumā no 13 līdz 17 gadiem. Viņiem (varbūt viņu vecākiem?) jāsamaksā naudas sods pāris simtu rubļu apmērā.”

Tomēr mūsdienās izskatās, ka ne tajos tālajos 1980-os gados, ne arī vēlāk dzirnavu ēka būtu savesta kārtībā. Tā stāv tukša un pamesta.

Adrese: Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts, Skaistkalne, Dzirnavu iela 5