07.11.22

Rīgas Dzegužkalna pamatskola

 

                                                      (Fotografēts 2022.gadā, V.S. foto)

Ķieģeļu mūra skolas ēka ir celta 1908.gadā pēc arhitekta Reinholda Georga Šmēlinga projekta. Ēkai ir divi stāvi un pagrabs.

1920. un 30. gados te darbojās Rīgas pilsētas latviešu 14. pamatskola (30. gadu beigās nosaukums Rīgas pilsētas Dzegužkalna latviešu pamatskola).

Laikraksta "Latvija Amerikā" redaktors Kārlis Ķezbers, kurš mācījies šajā skolā, atmiņās raksta: "Baltu smilšķieģeļu ēka mirdzēja rīta saulē. Mana skola. Pretim skolai jauna fabrika grauzās ceļotājā kāpā kā negausīgs ēdājs kožas rausī. Blakus laukumā rindojās smilšķieģeļu simetriskās grēdas. [...] Autotanku pulka novietne tālāk, pilsētas virzienā, piegādāja karavīru grupas, kas kāpu apaļās muguras izmantoja apmācībām. Vietumis kāpa vēl nebija apklājusi pļaviņu, atstājot zaļus plankumus, kur jaukās vasaras dienās rotaļājās bērni, dauzījās skolas puikas, skraidelēja suņi. Baltas mājiņas, aiz vecuma saslīgušas, norobežoja kāpas no Pārdaugavas labākiem rajoniem. Pirmā skolas dienā krusttēvs atveda pelēkas vadmalas uzvalciņā tērpto puiku līdz vārtiem un, norādījis uz kāpnēm pie ieejas, noteica: "Te tava skola. Rīkojies tālāk."

1938.gada “Brīvā zeme” raksta par vairākiem Rīgas skolu dārziem. Par šīs skolas dārzu teikts: “Dzegužkalna pamatskolā nekas nav darīts, ja neskaita augļu dārza apkopšanu. Skolas ēkai, kas atrodas kalna pusē. varētu iedēstīt gar žogu kociņus, bet pagaidām tas nav darīts. Tāpat nav apkopti arī savā vaļā saaugušie vītoli, bērziņi un kārkli, kuri varētu izskatīties daudz labāk. Diemžēl, arī par to skolas pārzinis nav domājis. Augļu dārzs (otrā ielas pusē) gan apkopts, jo tas rudenī dod ražu, bet arī tur vienā pusē nokrautas komposta kaudzes, kas dažā vietā apsedz ceriņu krūmus gandrīz līdz pusei, bet daži krūmi pat nogāzti pie zemes.“

Mūsdienās līdz 2011.gadam te atradās vakarskola, bet 2014.gadā ēka ar visu teritoriju tika nodota izsolē ar sākuma cenu 400 400 eiro. Izsole toreiz nenotika, jo nepieteicās neviens pretendents.

Arese: Rīga, Slokas iela 65