10.10.22

Franopoles skola (Franapoles skola)

 

                                                                (1930-to gadu foto)
                                                               (2012.gada foto)

Franopoles skola ar vienu skolotāju atradās 1 versti no muižas - Virpu un Čarpaku tuvumā. Tālākais ceļš bērniem bija jāmēro no Krīveņiem (4 verstis). Skolai bija piesaistītas 27 apdzīvotas vietas ar kopējo bērnu skaitu - 299, tai skaitā – 163 zēni un 136 meitenes.

Skola dibināta 1898. gadā Franopolē. To dibināja muižnieks K. Guļkevičs - sākumā muižas ēkās bez atlīdzības, bet 1901.gadā skolai uzdāvināja 2 desetīnas zemes, kur par Izglītības ministrijas naudu uzcelta skolas ēka , arī saimniecības ēkas: kūts, šķūnis, pagrabs un pirts, pie skolas - augļu dārzs. Agrārās reformas laikā piešķirti vēl 4 ha zemes. 1922./23. mācību gadā skola bija 4-gadīga. Bet vēlāk - 6-gadīga.
Franopoles 6-klasīgajā pamatskolā aktīvi darbojās koris ar 35 dalībniekiem (diriģents A. Gerbačevskis) un sporta pulciņš ar 47 dalībniekiem (vadītājs A. Orlovskis).

1952. gadā skola tika pārdevēta par Ezersalas skolu, un sākumā darbojās kā 7-klasīgā, tad 8-klasīgā skola.

Slēgta 1980.gadā.

Adrese: Ludzas novads, Zvirgzdenes pagasts, Franapole (koordinātes - 56.563150, 27.804570 )