16.09.22

Mūrmuiža (Murmen) Mazzalves pagastā

 


                                             (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Novadpētnieks Žanis Skudra 1971.gadā raksta: “Aizeju līdz Mūrmuižai. Tur uzzinu, ka to tagad sauc Krasti. Te centrā ferma. Tādēļ te tik daudz nokaltušu koku. Tālāk jauns veikals. Ceļa malā kapi ar vecām liepām. Zvanu tornim šķindēļu jumtiņš pavisam caurumains. Kapi stipri nolaisti, un var redzēt, ka vecā muižnieku kapličiņa, kam uz sienas: 1826, vēl ne pārāk sen izlietota apbedīšanas gadījumos, bet tagad te dzērāju apmešanās vieta — saplēstas pudeles, vienā stūrī pat piegānīts. Tālāk ir jaunie kapi, kas labāk kopti.”

Kurmenes un tai līdzās esošā Mūrmuižas (Murmen) piederēja Līdinghauzeniem -Volfiem līdz XVIII gs. otrajai pusei. Baronese Franciska Lukrēcija Līdinghauzena - Volfa (Franciska Lukrecia Lüdinghausen - Wolff), apprecoties ar Francisku Antoniju Komorovski saņēma Kurmeni un Mūrmuižu pūrā, pievienojot tos vīra īpašumiem.

Izskatās, ka mūsdienās nekas no muižas nav saglabājies.

Adrese: Aizkraukles novads, mazzalves pagasts, Krasti (koordinātes - 56.448630, 24.905761 )