01.09.22

Ķerkliņu skola (Ķērkliņu skola)

 

                                                                  (1935.gada foto)                                                    (Aptuvenā skolas vieta 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Skola Kērkliņu muižā pastāv vismaz no 1861.gada, kad tur par skolotāju sāk strādāt Jānis Kapeika, mācot 50 bērnus. Vecais koka skolas nams ap 1909.gadu jau atradās pavisam bēdīgā stāvoklī, trūka arī mācību līdzekļu, tāpēc tika izstrādāts jaunās skolas ēkas būvprojekts. To īsteno 1913.gadā, uzceļot vienstāva ķieģeļu ēku ar plašām mācību telpām, kur bērnus māca skolotājs Stegmans. Vēlāk ēkai uzcelts arī otrais stāvs. Pēc Latvijas valsts izveidošanas 2-gadīgā Ķērkliņu pagasta skola pārtop par I pakāpes 4 klašu pamatskolu. Naktī uz 1924.gada 24.aprīli nezināmu iemeslu dēļ skolas ēkā izceļas ugunsgrēks, inventāru izdodas izglābt, tomēr zaudējumi sasniedz 24 000 Ls. Skolu atjauno, un 1937.gadā tajā mācās 90 skolēnu 3 skolotāju vadībā. Otrā pasaules kara laikā skola darbību pārtrauc, bet 1948.gadā, sakarā ar skolēnu skaita pieaugumu Zvārdes pagastā, tās darbību atjauno, divās klasēs mācās ap 40 bērnu. 1953.gadā, pēc Zvārdes pagasta teritorijas iekļaušanas padomju okupācijas armijas aviācijas mācību poligonā, skolu slēdz. Turpmākos gados skolas ēka tiek pilnīgi sagrauta. Mūsdienās pat tās pamati vairs nav atrodami. Arī vietu grūti atrast. Aptuveni skolas vietā ceļa malā pamanīju lielu egļu rindu. Iespējams, ka tās augušas pie skolas ceļa malā.

Adrese: Saldus novads, Zvārdes pagasts (koordinātes +/- 56.514357, 22.704123 )