09.09.22

Jumpraviešu muiža (Jumpraweeten) Jaunauces pagastā

                                                (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Viens no pirmajiem akadēmiski izglītotajiem ārstiem un grāmatu autoriem Saldū bijis Teodors Dīterihs (1811 —1893), kas Saldū strādājis no 1836. līdz 1844. gadam, vēlāk Krustpilī, Jelgavā un citur, bet mūža novakarē pēc 1860. gada dzīvojis savā muižā Jumpraviešos.

Vecās kartēs redzams, ka muižā bijušas arī vējdzirnavas un Ādukrogs pie tām. Bet mūslaikos, pēc padomju okupācijas armijas posta darbiem Zvārdes poligonā, šis apvidus ir izmiris, aizaudzis, ceļi gandrīz neizbraucami jeb to vispār nav. Brīnumainā kārtā šajā vietā vēl dažas ēkas nožēlojamā stāvoklī saglabājušās.

Adrese: Saldus novads, Jaunauces pagasts (koordinātes - 56.488631, 22.582595 )