01.08.22

Zvārdes skola

 

                                                             (Skola savos labajos laikos)


                                                 (Aptuvena skolas vieta 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)
 

Pirmo skolu Zvārdes pagasta “Asiņlaidēs” 1823. gadā dibinājis toreizējais Kursīšu un Zvārdes draudzes mācītājs Frīdrihs Nikolajs fon Pauflers. Tās pirmais skolotājs ir zvārdenieks Fricis Treigūts, bet ap 1873. gadu skolas nams nodedzis. Ap 1880. gadu uzceļ jaunu pamatīgu divstāvu mūra ēku, kurai blakus ēkā ierīko internātu. 1881. gadā tur mācās 92 bērni skolotāju Anša Kundziņa un Kārļa Seržanta vadībā. 1888. gadā to pārveido par 2-klasīgu ministrijas skolu ar 2, bet vēlāk 3 skolotājiem. 1907. gadā skolas nams līdz ar riju un laidaru nodeg, tomēr to ar pagasta spēkiem un valsts pabalstu 1910. gadā atjauno, ieguldot 15 000 rubļu. Pirmā pasaules kara laikā skola darbību pārtrauc. Pēc Latvijas valsts proklamēšanas Zvārdes 6 klašu pamatskolas vadību pārņem Kārlis Upmanis, skolā rosīgi darbojas mazpulks, nodibina orķestri . 1939. gadā skolā mācās jau 251 skolēns sešu skolotāju vadībā. Telpas kļuvušas par šaurām, tāpēc tika plānota jauna skolas nama būve. Otrā pasaules kara beigās skolas ēka tiek nopostīta. No 1945. gada Zvārdes pamatskolu pārceļ uz bijušo Striķu 4-klasīgās pamatskolas ēku, par skolas direktori ieceļ saldenieci Valiju Mētru. 1953. gadā 7-gadīgo Zvārdes pamatskolu slēdz, jo Zvārdes pagastu likvidē un tā teritoriju iekļauj padomju okupācijas armijas Gaisa spēku mērķpoligonā.

Skolas vieta mūsdienās grūti atrodama izpostītajā Zvārdes teritorijā.

Adrese: Saldus novads, Zvārdes pagasts (koordinātes +/- 56.546971, 22.567630 )