24.08.22

Ziras muižas medību pils (Ziru muižas medību pils)

 


                                                             (Fotografēts 2022.gadā)

Celta 19.gadsimta otrajā pusē. Te bijusi mežniecība. No 1958. Līdz 1988.gadam – Ziru ciema padome. Pēc tam tautas nams, kamēr nebija uzbūvēta jaunā tautas nama ēka. Tagad dzīvojamā māja “Liepas”.

1939.gada „Valdības vēstnesis” ziņo: „Piltenes virsmežniecība 1939. g. 8. februārī, plkst. 12, 2. mežniecības mežziņa kanclejā Ziras pag. Liepās mutiskā izsolē pārdos vecas ēkas nojaukšanai un būvmateriālu atlikumus
-
divas vienības no Ls 50, — līdz Ls 85, — vērtībā.”

1964.gadā „Padomju jaunatne” raksta: „Putniem ir nieks pārlidot no eglīšu puduriem Ziru ceļa gala sākumā līdz Užavas upītes līkumiem pie Tērandes veikala. Par attālumu nesūdzas arī kolhoza «Liekne» jaunieši, kuri gan no Ziru skolas puses, gan no Tērandes, kur pa saules sakarsēto smilšaino ceļu, saceldamas pelēkus putekļu mākoņus, brauc kolhoza mašīnas, gan pa ēnaino meža taku dodas uz Ziru ciema klubu. Kājām gājēju gan maz, Ja neskaita kultūras nama vadītāju Veltu Riķīti. kura dzīvo netālu. Jauniešiem katram kāds braucamais. Kuriem to nav, tos uz lielākajiem pasākumiem atved kolhoza mašīna.
Kultūras nams, pareizāk sakot, kultūras nama zāle zem viena
jumta draudzīgi sadzīvo ar kolhoza «Liekne» kantori un Ziru ciema padomi. Zāle aizņem ēkas lielāko daļu, kur logos visvairāk ieskatās saule, kur visgaišāk un mājīgāk.
Kolhoza kantorī pie dokumentu kaudzes var sastapt dramatiskā kolektīva vadītāju Āriju Drenger
i, ciema padomē pie sekretāres galda — dramatiskā pulciņa dalībnieci Astrīdu Dzeguzi. Pārējos aktīvākos aktierus grūti sastapt uz vietas. Tie ir kolhoza priekšsēdētājs Ivars Drengers, kolhozniece Marija Šulte, mežzinis Žanis Dzirnieks un citi. Rajona dramatisko pulciņu skatēs Ziru kluba pašdarbnieki rt vienmēr ieguvuši labākās vietas.
Bija arī koris. Spēcīgs un skanīgs. Bet aizgāja kora vad
ītājs. un . . . dziesma pārtrūka. Tas pats ir arī ar deju kolektīvu. No Ventspils muzikāli izglītoti cilvēki atsakās braukt, jo esot neērta autobusu satiksme, tāls ceļš un mazs atalgojums. ”

Adrese: Ventspils novads, Ziru pagasts (koordinātes - 57.132890, 21.564044 )