31.08.22

Vadakstes ūdensdzirnavas

 


                                                                (1970.gada foto)                                                            (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1936.gada “Zemgales balsī” rakstīts: “2. jūlijā Vadakstes pag. ūdensdzirnavās no tvaika katla dzirkstelēm aizdegās dzirnavu ēkas jumts. Uguns ātri pārgāja uz dzīvojamo ēku, kura atradās zem viena jumta ar dzirnavām. Ugunsgrēkā sadega viens jauns nelietots grūbu gaņģis, mazlietots putraimu skaldītājs, grūbu gaņģis, 3 maļamie gaņģi un citas dzirnavu ierīces Ls 6600 kopvērtībā. Nodegušo ēku vērtība Ls 6000. Dzirnavu ierīce apdrošināta Vadakstes un apkārtnes apdrošināšanas biedrībā. Arī ēkas bijušas apdrošinātas par Ls 5000.”

1960.gadā Žanis Skudra “Okupētās Latvijas dienas grāmatā” raksta: “No Reņģes turpinu braukt pa Vadakstes ceļu garām Vadakstes dzirnavām. Slūžas gan te vēl ir, tomēr ar ūdeni te vairs nemaļ, bet gan ar motoru.”

“Padomju zeme” 1972.gadā raksta: “Vadakstē no dzirnavu ezera palikusi pāri tikai paliela peļķe. Arī te cilvēks vainīgs. Bija tāds laiks, kad melioratori savā darbā nekam negrieza ceļu. Nocirta pat visus skaistos kokus, centās nosusināt dīķus un ezerus. No šīs nosodāmās tendences cieta arī Vadakstes dzirnezers. Tā bija nejēdzība. No kļūdām mācāmies un cenšamies tās labot. Arī Vadakstes dzirnezera līmeni domājam atkal pacelt.”

Adrese: Saldus novads, Vadakstes pagasts (koordinātes - 56.376999, 22.722969 )