04.08.22

Neretas ūdensdzirnavas (Krajevska ūdensdzirnavas)

 

                                                       (Fotografēts 2021.gadā, V.S. foto)
                                                                 (2010.gada foto)                                                                                (1930-to gadu foto)

Ūdensdzirnavas atrodas pie Dienvidsusējas. Tās uzbūvētas 1781. gadā. Pirmās brīvvalsts laikā to īpašnieks bijis Jānis Krajevskis, vēlāk Elmārs Krajevskis. Tās vairākas reizes nodegušas - 1929. gada 25. janvārī un 1933. gada 21. augustā, bet vēlāk tika atjaunotas.

1942.gada oktobrī “Jēkabpils vēstis” raksta: “Tur, kur Susēja met slaidu loku ap krāšņo Neretas salu, paceļas balta celtne — Neretas ūdens dzirnavas. Virs ēkas galvenās ieejas uzrakstīts: Anno 1781. Vēl migla nav izklīdusi pār rāmo Susēju, kad šajā ēkā sākas darba troksnis. Garu garās rindās, pajūgs aiz pajūga — Neretas, Rites, Saukas, Zalves un Mēmeles malēji virzās uz dzirnavām. „Nu kā tad tagad ar malšanu, vai var dzīvot ar noteiktajām normām?", jautāju kādam lauku tēvam. ,Pietiek un vel atliek, ja prātīgi saimnieko un paredzēto maizes labības daudzumu neizbaro lopiem", viņš rāmi nosaka. Maltuvē pārsteidz lielais malēju skaits. Bet kamēr jūs tā stāviet un brīnieties, pa trepēm steidzīgi kāpj kāds plecīgs kungs ar malšanas zīmju žūksni rokā, tas — Neretas dzirnavu rēķinvedis Otto Banders. Kaut ļoti aizņemts darbā, taču viņš neatsakās arī avīžniekam šo to pastāstīt par šīs iestādes gaitu.

Ar rīkojumu par nacionalizēto uzņēmumu privatizāciju tagad par Neretas dzirnavu īpašnieku skaitās Elmārs Krajevskis, kurš enerģiski vada šo lielo uzņēmumu. Un kad jūs it visu esiet jau pamatīgi apskatījuši, redzējuši kā top miežu putraimi un smalki jo smalki milti, jūs beidzot ieraugāt kādu omulīgu vīru. Viņš mūžigi kustas, jo, gluži dabīgi, viņa pārziņā taču atrodas « bīdeļgaņģis" , kura apkalpošana prasa lielu veiklību. “Nu, kā veicas ar darbu, vai ilgi jau šeit strādājiet?" ievaicājos svilpojošam vīram. ,Paldies, viss iet kā “smērēts", jo es jau šinī arodā strādāju 11 gadus", saka melderis Kārlis Saulītis. Vareno sūcgāzes motoru rūkoņa saņem ienācēju lielajā mašīntelpā. Te pašreiz kādu defektu labo mehāniķis Roberts Cenne. Viņš darbā nogrimis, taču laipni sniedz paskaidrojumus, Pie Neretas ūdens dzirnavām darbojas arī kokzāģētava, kura gan pašreiz bojājumu dēļ nestrādā. Asi izjūtams eļļu trūkums, bet tādos gadījumos malšana notiekot ar ūdens spēku. Atvados ar vēlēšanos, lai apzinīga pienākumu pildīšana arī uz priekšu neatstātu neretiešu ūdens dzirnavu čaklos darbiniekus!”

Adrese: Aizkraukles novads, Neretas pagasts, Nereta (koordinātes - 56.197193, 25.313312 )