16.08.22

Māteru skola (Māteru pamatskola)

 

                                                 (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Ugāles pagasta Māteru pamatskola darbojas tikai nedaudz gadu. Telpas tai bija stipri neparocīgas, neērtas, pārāk mazas. Tādēļ arī radās gaišā doma celt jaunu, vairāk piemērotu skolas namu. Pagastam bija viena daļa naudas, kas bija radusies no budžeta atlikumiem, vienu daļu varēja sabiedrība sastrādāt, varēja arī cerēt uz valdības palīdzību. Ķērās tādēļ pie darba. Būvprojektu sastādīja Ventspils apriņķa būvinspektors inženieris J. Lukins. Tas apstiprināts 1930. g. pavasarī. Pēc šī projekta būvei vajadzēja izmaksāt Ls 58.223.17. Pamatakmens šai celtnei tika likts 1933. g. 12. jūnijā, un drīz pēc tam uzsāka arī būvdarbus. Izsolē šie darbi bija izdoti būvuzņēmējam J.Mitenbergam. Līdz pagājušā gada rudenim viņš veica to, ko bija apņēmies - uzcēla skolas nama stāvu un uzlika jumtu. Ēkas iekšējās izbūves darbus uzņēmās būvuzņēmējs F. Kronbergs, kas pie šiem darbiem ķērās š. g. pavasarī un strādāja tik sekmīgi, ka jaunceltni š. g. 14. oktobrī varēja jau iesvētīt. Skolas nama būve izmaksājusi skaidrā naudā Ls 24.046.97. Šīs summas segšanai saņemts no valdības aizdevums Ls 10.000. un pabalsts Ls 2.400. Apmēram tikpat daudz ir sedzis pagasts no saviem līdzekļiem. Ēkas celšanā piedalījušies Ugāles lauksaimnieki ar 1273 strādnieku un 1936 zirgu dienām, vērtībā Ls 9627. Jaunais skolas nams izmaksā Ls 33.673,97.
Uz jaunā skolas nama iesvētīšanu bija ieradušies bez apkārtējās sabiedrības arī viesi no tālākiem apvidiem, arī tauskolu vicedirektors J. Pumpītis, tautskolu inspektors J. Ansabergs, apriņķa priekšnieks D. Šmitmanis, apriņķa vecākais J. Dzenis. Pie uzceltajiem goda vārtiem viesus apsveica pagasta padomes priekšsēdētājs A. Kajaks un uzaicināja iet telpās, kuras šim gadījumam par godu bija glīti dekorētas, pušķotas rudens puķēm un sārtām lapām. Audzēkņu koris skolotāja J. Ķirsteina vadībā nodziedāja Līcītes «Skolai". Garīgo aktu vadīja mācītāja amata kandidāts A. Oliņš no Rīgas. Laicīgajā aktā runāja tautskolu vicedirektors J. Pumpītis. Apriņķa vecākais J. Dzenis paziņoja, ka piešķir no viņa rīcībā esošām summām Ls 200. šīs skolas mācības līdzekļu iegādāšanai. Pēc tam viesi tika lūgti pie mielasta.
Skolas nams ir divstāvu ēka, kleķu cementa būve, ar telpām 4 klasēm, virtuvei, skolēnu ēdam- un guļamistabām, dzīvokļiem skolas pārzinei un skolotājam. Ja būs vajadzība, iespējams divus dzīvokļus izbūvēt arī jumta stāvā. (Izglītības ministrijas mēnešraksts, 1934)

Adrese: Ventspils novads, Ugāles pagasts, Māteri (koordinātes - 57.240629, 21.949471 )