20.08.22

Leču muiža (Lēču muiža, Atlitzen)

 


                                               (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tā ir muiža Ventspils politiskajā draudzē. Tās iedzīvotāji piederēja pie Landzes evanģēliski luteriskās draudzes. Leču nosaukums rakstītajos avotos pirmoreiz minēts 1466. gadā, kad Kordam Noldem tika izlēņoti 12 arkli zemes starp Krojvalku un Leču strautu. Noldu dzimtai Leči piederēja arī turpmāk. 1554. gadā brāļi Noldes sadalīja no tēva Johana mantotos īpašumus – Heinrihs saņēma Vārviun Langsēžus, bet Gerts – Lečus un Užavu. Taču 1586. gadā maiņas ceļā Lečus ieguva Kurzemes hercogs, 1595. gadā ieķīlājot tos bijušajam Ventspils pilskungam Tomasam Kardinālam (Cardinal). 1635. gadā hercogs Frīdrihs Lečus piešķīra īpašumā galma maršalam Kristofam fon Sakenam (Sacken, von der Osten gen. Sacken), kura pēcteči Lečos valdīja vēl 18.gadsimta otrajā desmitgadē. 1738. gadā muižas ienesīgums bija novērtēts uz 18 300 Alberta florīniem gadā. 1739. gadā Lečus izpirka hercogs Ernsts Johans Bīrons, un turpmāk tie tika iznomāti. Pēc hercogistes pievienošanas Krievijai 1795. gadā ķeizariene Katrīna II uzdāvināja Lečus valsts padomniekam un Kuldīgas virspilskungam Nikolasam Kristofam Ernstam fon Štempelam (Stempel), tomēr jau 1798. gadā fon Štempela mantinieki muižu pārdeva un turpmāk tās īpašnieki vairākkārt mainījās.

Leču muižas centru 18.gadsimta 60. gados veidoja veca, sliktā stāvoklī esoša dzīvojamā ēka, vecs ērberģis, ratnīca, kurā turēja zirgus, jo zirgu stallis bija nelietojams, pussabrukusi kūts, no laukakmeņiem būvēts kvadrātveida laidars, divas klētis un rija. Muižas pagalmā veda divi mūra vārti: virs vieniem bija ierīkots siera namiņš, bet otriem vārtiem, kas bija jau daļēji sabrukuši, vienā pusē atradās kūts, otrā pusē – sīklopu kūts. Muižai piederēja arī divi augļu dārzi, kur auga ābeles, bumbieres un ķirši. ( no http://www.kurzemes-zemgales-hercogiste.lv/lv/apdzivotas+vietas/letshi )

Tagad muižā atrodas viesu nams. Šosejas otrā pusē atrodas Leču baronu kapi. Diemžēl ceļš, kas uz tiem ved, padarīts par privātīpašumu un priekšā aizlikts bomis.

Adrese: Ventspils novads, Vārves pagasts, Leči (koordinātes - 57.278346, 21.590323 )