20.08.22

Gārzdes skola (Zūru skola)

 

                                                   (Fotografēts 2008.gadā, Laimas Gūtmanes foto)


                                                                                     (2022.gada foto)

Agrāk skola dēvēta par Zūru pamatskolu, bet laikam kaut kad padomju okupācijas laikā pārdēvēta par Gārzdes skolu. Pagaidām neesmu “izbūrusies” cauri vēstures rakstiem un par šo vietu nav skaidrības, jo Zūras tomēr ir vienā Ventas krastā, bet Gārzde un Gārzdes skola otrā krastā. Tilta tur nav. Grūti saprast, kurā mirklī kura vieta pārdēvēta par ko citu, kurā brīdi kas ar ko apvienots, jo te figurē gan Ventava (kas kaut kad bijusi arī Druvas) un Vārve, gan Zūras un Gārzde.

Pēc 1938.gada Izglītības ministrijas datiem, Zūrās tolaik bijušas 3 pamatskolas - Zūru I pakāpes pamatskola ar 47 skolēniem, Zūru 6-klašu pamatskola ar 66 skolēniem un Zūru vācu pamatskola ar 36 skolēniem. Kopā 149 skolēni.

Latviežu Avīžu” 1836. gada gājumā atrodams Landzes mācītāja V. Kalmeijera ziņojums, ka viņš minētā gada 29. janvārī iesvētījis Zūru pagasta skolu. Skolu cēlis Zūru dzimtskungs grāfs Lambsdorfs, sava tēva prātu paklausīdams, lai Zūru pagasta bērni bez maksas tiktu prātā apgaismoti un iegūtu labas, derīgas zināšanas. Tas pats dzimtskungs gādājis arī par Cīravā izmācīti skolotāju Hagenfeldu. Jau no paša sākuma skolā mācīti 138 skolēni. (Ventas balss, 05.11.1936)

1939.gada “Jaunākās ziņas” raksta: “Zūru pag. pamatskolai Zūru pagasta valde nolēmusi pieprasīt pašvaldības vajadzībām vāciešu atstāto Zūru pamatskolas ēku ar vienu hektāru zemes. Šai namā pašvaldība nodomājusi iekārtot telpas pagasta 6-kl. pamatskolai.”

2015.gada “Ventas balss” sludina par izsoli - Gārzdes skola Piltenes pagastā izsolē nonāks jau trešo reizi, sākumcena būs 5920 eiro. Savukārt tā paša gada vestnesis.lv ziņo, ka “Piltenes pagasta Gārzdes skola izsolē tiek piedāvāta atkārtoti, sākumcena – 11 840 eiro.”

Šobrīd (2022.gadā) skolai apkārt sēta ar uzrakstu pie vārtiem, ka privātīpašums. Teritorijā daudz lielu koku, kuri aizsedz skatu un apgrūtina vēsturiskās ēkas nofotografēšanu.

Adrese: Ventspils novads, Piltenes pagasts (koordinātes - 57.270837, 21.655400 )