28.07.22

Valpenes muiža (Walpönen)

 
                                                (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                       (Valpenes muižas krogs senāk)


                                                (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Valpenes muiža kādu laika periodu saistīta ar Krišjāni Baronu un viņa ģimeni. Uz Dundagu ģimene pārcēlās pēc tēva nāves. Kr. Barons par to atmiņās raksta: “Pēc tēva nāves visas vecākās māsas un arī brālis bija dienestā pie kungiem. Arī māte pieņēma ma­zu moderēšanas vietu. Māsa Kristīne dienēja Ciroles muižā pie barona fon Sakena kunga. Šīs mazās muižiņas Ciroles īpašnieks negaidot (1844. gadā K. V.) mantoja lietu muižu Dundagu. Uz turieni pārcelda­mies, barons fon Ostensakens ņēma līdzi vairākus no saviem dienestniekiem, kuru skaitā bija arī māsa Kristīne. Dundagā Kristīne drīz apprecējās ar Kronbergu, kas arī no Ciroles kungiem bija līdz aizgājis. Kronbergu kungs iecēla par vagaru Valpenes pusmuižā. Bez lauksaimniecības tur bija arī prāva lopkopība ar 80 slauca­mām govīm. To vadīja māsa Kristīne. Savu dzīvi nodibinā­jusi, māsa Kristīne neaizmirsa arī jaunākos ģimenes locekļus. Viņas vietu pie kungiem pilī dabūja māsa Līze. Mani un māsu Mari viņa ņēma pie sevīm un bija mums mātes vietā. Pēc tam pārnāca uz Dundagu māte un māsas Made un Katrīne.”

Valpenes kapos netālu no ieejas apbedīta Kr.Barona māte. Uz pieminekļa uzraksts: “Še dus dieva mierā Eņģele Baron, dz. 1793. g., mir. 11. janvārī 1884. g.”

1985.gada laikrakstos rakstīts: “Aiz Valpenes kapsētas ceļš pa kreisi nogriežas uz bijušo Val­penes pusmuižu (tagad kolhoza “Dundaga” Valpenes lielferma). Saglabājušās vēl dažas bijušās muižas ēkas. Dzīvojamā ēka pār­būvēta jau šī gadsimta divdesmi­tajos gados, kad muižas centrs tika piešķirts jaunsaimniecībai. Pirms dažiem gadiem kolhozs ēku kapitāli izremontējis. Ne­daudz pārbūvēta, saglabājusies bijusī muižas govju kūts, bijušajā muižas zirgu stallī vienā galā izbūvēti dzīvokļi.”

Valpenes krogus ēka pastāvēja laika periodā no 18. gadsimta līdz 1974./75. gadam, kad nodeg. 1937. gadā sava labā nepārbūvētā stāvokļa dēļ par Valpenes krogu ieinteresējas Brīvdabas muzejs, bet diemžēl tā laika ēkas īpašnieks A. Berķis nav bijis ar mieru to pārdot.

1985.gadā Valpenē sāka kraut akmeņu krāvumu, kas nosaukts par Valpenes piramīdu. Valpenes piramīda ir veltījums Dainu tēvam Krišjānim Baronam un tā atrodas līdzās viņa pirmajai skolai.


Piramīdas autors ir tēlnieks Vilnis Titāns, tās līdzautors - Imants Ziedonis. Tas ir desmit gadu garumā tapis darbs, jo katrs akmens bija jāatved, jānoliek. Piramīdas augstums ir 9 metri, diametrs – 12 metri. Katrā akmenī iekalta tautaszdiesma vai etnogrāfiska zīme, kā arī 33 vietvārdi un vairs neesošu māju vārdi – lai nepazūd. Akmeņos iekaltas arī debespuses. 10 gadus divas nedēļas jūlijā Vilnis Titāns bija Dundagā, lai paveiktu iecerēto darbu.

 
Adrese: Talsu novads, Dundagas pagasts, Valpene (koordinātes - 57.425816, 22.384490 )