28.07.22

Talsu piemineklis "Koklētājs"

                                                 (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                                                     (Fotografēts 2024.gadā, V.S. foto)


 

1924. gadā Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušajiem veltītā pieminekļa celšanas komiteja par pieminekļa atrašanās vietu izraudzījās Talsu pilskalnu. 1936. gadā pilskalnā sākti arheoloģiskie izrakumi, atrastas senlietas, tāpēc piemineklim meklēta cita vieta.

1935. gadā pieminekļa projektu konkursā par labāko tiek atzīts tēlnieka Kārļa Zemdegas projekts “Brāļiem”, kurā uz 6 metru arhitektoniska fona attēlota 3 metrus augsta senlatvju karavīra galva ar varonīgu sejas izteiksmi un otrā pusē – ievainota karavīra tēls. Godalgots tiek arī cits tēlnieka iesniegtais projekts  – „Varoņteiksma” – ar koklētāja figūru, taču tas nav izvēlēts izbūvei pilskalnā, jo tam būtu nepieciešams līdzenāks laukums ar koku apstādījumiem aizmugurē.

1938. gada 18. novembrī Latvijas Republikas 20 gadu pastāvēšanas svētku laikā Leču kalnā pēc ilgām diskusijām un finansējuma meklējumiem tika iemūrēts pieminekļa pamatakmens un kārba ar aktu par pieminekļa tapšanu, laikrakstu un naudas paraugiem. Ņemot vērā jauno pieminekļa būves vietu, iepriekš  izvēlētais piemineklis ar virsaiša galvu neiekļāvās jaunajā ainavā, tāpēc tēlnieks Kāris Zemdega izstrādāja pieminekļa projektu ar koklētāja figūru. Taču vēsturiskie notikumi pārbīdījuši gan ieceres vietu, gan tās piepildīšanas laiku.

1965. gadā Leču kalnā ierīkojot vietu 1905. gada revolūcijas cīnītājiem veltītam piemineklim, kārba ar aktu par pieminekļa tapšanu tika izrakta. Tā ir nonākusi Talsu novada muzejā, kur šobrīd apskatāma.

1987. gadā rādās ideja par pieminekļa atdzimšanu. 1988. gadā par atbilstošu vietu piemineklim izraudzīts Sauleskalns, taču apsvērti vēl dažādi varianti. Tika ieteikts arī Festivāla laukums pie Fabrikas ielas, taču tur atradusies vasaras bufete “Līdaciņa”.  1995. gadā Talsu pilsētas dome nolemj skulptūru uzstādīt Festivāla laukumā un Talsu rajona padome ar tēlnieku Vilni Titānu slēdz līgumu par K. Zemdegas skulptūras “Koklētājs” izkalšanu. Lai pilnīgāk varētu sevi veltīt darbam, tēlnieks pārceļas un divus gadus dzīvo Talsos. Piemineklis tiek atklāts 1996. gada 16. novembrī. 12 tonnas smago Karēlijas granīta pamatakmeni rotā uzraksts "Latvijas saulei". 

 

Adrese: Talsi, Liepu iela 2 (koordinātes - 57.241632, 22.595703 )