24.07.22

Dundagas sīrupa fabrika

                                                  (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                  (1920-to gadu foto)

                                                                 (1949.gada foto)

                                                       (Reklāma 1936,gada preses izdevumos)

Mūsdienās te saglabājušās tikai drupas, bet agrāk lielu teritoriju aizņēmusi Dundagas sīrupa fabrika, kurā no apkārtējo zemnieku audzētajiem kartupeļiem ražoja brūno sīrupu un kartupeļu miltus (cieti, stērķeli). Fabrikas kantoris 1930-os gados atradies Rīgā, Elizabetes ielā 65. 1940-os gados sīrupa fabrika ar izejvielām apgādāja fabrikas “Laima”, “Uzvara”, “17.jūnijs”.

Laikraksts “Kopdarbība” 1936.gadā publicē c/s Konzums aicinājumu: “Esam jau apgādājuši Dundagas fabrikas kartupeļu sīrupu. Tukšos sīrupa spaiņus fabrika atpakaļ neņems, tādēļ tie mums nav jāiesūta, turpretim nebojātas tukšas sīrupa mucas pieņem atpakaļ par pilnu vērtību. Tās iesūtamas mums vēlākais līdz 1937. g. 15. janvārim.“

Adrese: Talsu novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Ernesta Dinsberga iela 6 un tukšais laukums ap to.