24.07.22

Dundagas mācītājmuiža

 

                                               (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                             (1972.gada foto no grāmatas "Mācītājmuižas Latvijā")

Celta 18.gadsimta beigās. Jānis Zilgalvis grāmatā “Mācītājmuižas Latvijā” raksta: “Ēku sedza pastorātu arhitektūrā reti sastopamais mansarda tipa jumts, bagātīgi profilēta bija tās dzega. Abās garenfasādēs atradās koka lieveņi, kas tapuši 20.gadsimta sākumā. Zem ēkas izbūvēti velvēti pagrabi, kas reljefa krituma dēļ vienā galā veidoja cokolstāvu. 1930.gadu fotoattēlos pagraba logiem vēl redzams sīkrūtojums, bet stāvā jau redzamas izmaiņas - sešrūšu logi. Īpatnēji, ka mansarda stāvā nav jumta logu. Telpas izgaismo vienīgi trīs logi zelmiņos.

1960., 1970. gados mācītājmājā atradās Dundagas pansionāts un dzīvokļi. 1979. gadā seno celtni izpostīja ugunsgrēks. Ilgāku laiku nevienam nerūpēja zem klajas debess esošais unikālais manteļskurstenis un baroka stila durvju vērtnes. Vēlāk jumts tika atjaunots, bet ar divslīpju konstrukciju, un šodien ar ēku varam iepazīties kroplā izskatā - puse jumta -mansarda, puse - divslīpju. No manteļskursteņiem, kuri bija divi, saglabājies tikai viens. Vienā no telpām atrodas griestu sienu ieloces profilētas dzegas, priekštelpā ienākošos priecēja baroka stila divviru durvju vērtnes un turpat blakus otras -vienviru. Durvju vērtnu pildiņu virsmu rotāja simetrisks barokālas formas dekors ar nosmailinātiem galiem. Stūros nelieli elementi atkārto dekora izliekti ieliekto konfigurāciju. Vērtnes turēja kaltas čūskveida eņģes. Divviru durvis publicējis H.Pīrangs, aprakstot baroka laika muižu arhitektūru.
Mācītājmuižas apbūvi papildina laukakmeņu mūra laidars. Pie tā redzamas kādas ēkas drupas, bet otra dzīvojamā ēka šeit tapusi 1920. gados. Mācītājmājas priekšā atrodas neliels parks.
Dundagas pastorātā strādāja un dzīvoja Jākobs Frīdrihs Bankavs (J.F.Bonkou ?—1725.), kura sarakstītā sprediķu grāmata līdz 1901. gadam bija iznākusi desmit reizes, un garīgās literatūras tulkotājs latviešu valodā Johans Višmanis (?-ap 1705.), izdevuma Nevācu opics (1697.) autors.”

Adrese: Talsu novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Vīdales iela 7.