26.07.22

Dundagas Līkā muiža

 

                                               (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Līkā muiža ir tieši blakus Dundagas pilij. Tagad ēkā atrodas vietējā pašvaldība. Blakus ēkā bijis muižas treipūzis jeb suņu stallis - māja medību suņiem.

Lapā dundagasvesture.wordpress.com Līkā muiža pieminēta ārsta sakarā: “
Gadiem ejot un doktorāta ēkai pamazām nolietojoties, ārsts pārcē­lās uz “Līkmuižu”. “

Arī 1997.gada “Latvijas vēstnesī” tā pieminēta: “Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību" 35. pantu un likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" Pārejas noteikumu 2.punktu nodot bez atlīdzības Talsu rajona Dundagas pagasta pašvaldības īpašumā ēku kompleksu “Līkā muiža" - administratīvo ēku ar piebūvi, dzīvojamo māju ar piebūvēm un trīs šķūņus Talsu rajona Dundagas pagastā, Pils ielā 5. 

Adrese: Talsu novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 5