05.12.21

Kārzdabas skola (Kārzdabas pamatskola)

 

                                              (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                             (Skolas ēka senāk)

Kārzdabā 1846.gadā atvērta pareizticīgo draudzes skola. 1919.gadā draudzes skola apvienota ar luterticīgo jeb Vanagpakalnes skolu. Skola slēgta 1973. gadā.

1938.gada starpresoru atzinumā teikts: “Kārzdabas pagastā ir 1 pamatskola - Kārzdabas pagasta 6-kl. pamatskola ar 77 skolēniem. Skola mitinās divās pagasta pašvaldības ēkās. Laikā no 1920. g. līdz 1937. gadam Kārzdabas pagastā jaunas skolu ēkas nav celtas. Pastāvošās skolas ēkās nepieciešams remonts un telpu nokārtojums. Skolā ir telpas skolotāju dzīvokļiem un skolēnu kopmītnei. Skolas vajadzībām ir piešķirta zeme. Starpresoru komisija atzina, ka Kārzdabas pagastā atstājama 6-kl. pamatskola un šīs skolas ēkām nepieciešama kapitāla pārbūve.”

Skolā mācījies novelists Jānis Ezeriņš, komponists Jānis Norvilis, ārsts Kārlis Mazūrs.

1981.gada “Padomju jaunatne” raksta, ka bijušajā skolā tagad dzīvojot kolhoza jaunās slaucējas, bet skolas zālē vienreiz nedēļā rādot kino.

Adrese: Madonas novads, Cesvaines pagasts, Kārzdaba (koordinātes - 56.979448, 26.224292 )