04.10.21

Grašu ūdensdzirnavas

 

                                                             (2012.gada Google foto)

                                                                 (Fotografēts 2021.gadā, V.S. foto)


Grašu pagastā bija divas ūdensdzirnavas – Grašu un Kujmuižas.

Par Grašu dzirnavām neesmu nekādu informāciju atradusi, tikai vien to, ka īpašnieks 1930-os gados bijis R.Skuja.

Toties par netālu esošajām Kujmuižas dzirnavām presē daudz rakstu, jo tās 1936.gada beigās tikušas nodedzinātas. Piemēram, 1938.gada 16.marta “Brīvā zeme” raksta: “Kārlim Šneiderim 1935.gadā Rīgā piederējusi Brīvības kafejnīca. Kad kafejnīca likvidēta, Šneideris uz 6 gadiem nonomājis no Jāņa un Albertīnes Celmiņiem Grašu pag. Kujmuižas dzirnavas. Sākot ar 1936. gada pavasari Šneideris vairs nemaksājis nolīgto nomu un Celmiņi viņu iesūdzējuši tiesā. Rīgas apgabaltiesas civilnodaļa nolēma Celmiņa un Šneidera līgumu anulēt un Šneideri izlikt no dzirnavām. 1936. gadā dzirnavas remontētas, Šneideris izteicies darbu vadītājam, ka, ja dzirnavas neiešot, viņš tās nodedzināšot un tad dzirnavu īpašnieki viņam lēti pārdošot zemi. Teicis arī, ka telpās novietošot vecus motorus, apdrošināšot tos pret uguni, aizdedzināšot un dabūšot īstās vērtības sumu. 1936.gada Ziemassvētku naktī Kujmuižas dzirnavas tiešām nodegušas. Šneideris pierunājis bijušo šoferi Lielmani, kas strādājis dzirnavās pie motoru uzstādīšanas, lai pieliekot uguni. Solījis arī maksāt par to. 26 g. v. Lielmanis kopā ar melderi Milleri aizdedzinājuši petroleju un latolu, kas atradies telpās. Tanī laikā dzirnavas nebija  apdrošinātas, jo Šneideris nebija samaksājis apdrošināšanas naudu. Dzirnavas, kuru vērtība 30.000 Ls, nodegušas līdz pamatiem. Sadegusi arī šķetermašīna par 2000 Ls un izstrādāšanai nodotie materiāli — arī par 2000 Ls, kas apdrošināti  ugunsapdrošināšanas sabiedrībā “Latvija ". Kujmuižas dzirnavās bijuši niecīgi apgrozījumi, jo Šneidera uzņēmumam cilvēki neuzticējušies. Viņš pats maz interesējies par dzirnavu darbu. Tiesa Lielmani sodīja ar 4 gadiem spaidu darbos, bet Šneideri ar 6 gadiem. Šneideris tiesu palātai iesniedzis apelācijas sūdzību.”

Adrese: Madonas novads, Cesvaines pagasts (koordinātes - 56.991321, 26.290296 )