12.08.21

Ķemeres muiža (Kemmershof)

 

                                                       (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

Ķemeres muiža ir viena no mazpazīstamajām Ziemeļvidzemes muižām. Tā dibināta starp 1672. un 1683. gadu uz četru zemnieku māju zemēm Aksela Uksenšerna mantinieku laikā. Ķemeres muižas īpašnieki ik pa laikam mainījās. 1793. gadā tā piederēja baronam Milleram Sakomelskim. No 1816.gada – baroniem Gildenhofiem, bet 1829. gadā muižas īpašnieks bija Magnus fon Strenstāls. Arī vēlāk tās īpašnieki ir mainījušies, kopš 1898. gada īpašniece bija Elizabete fon Lantinga (dzimusi Krīgsmane). Ķemeres muižā viņa arī dzīvoja. Muižas pārvaldnieks bija Knīrims, kurš dzīvoja Mūrmuižā. Saglabājusies dzīvojamā ēka, klēts, kūts, ledus pagraba un pirts akmens mūri. Muiža ir neliela, bet labi saglabājusies, tajā cita citai blakus sadzīvo dažādos laikos celtas ēkas. Dzīvojamā māja un māla kleķī būvētās kūtis ir senas, celtas laika posmā no 1638. līdz 1672. gadam. Barons W. Lantings dzīvojamai ēkai veicis izmaiņas, kā arī 1884. gadā uzbūvējis akmens mūra klēti, pirti un ledus pagrabu. No 1945. līdz 1955. gadam muižas dzīvojamā ēka izmantota kā skola, vēlāk dažās ēkās bijušas mehāniskās darbnīcas. Mūsdienās muiža ir privātīpašums, īpašnieks – vietējais vēstures entuziasts - veic atjaunošanas darbus.

Adrese: Valmieras novads, Ēveles pagasts, Ķemere (koordinātes - 57.757999, 25.553435 )