20.08.21

Kabiles mācītājmuiža

 


                                                                   (2021.gada foto)

Mācītāja muiža jeb pastorāts izveidots 1656.gadā. Kabiles mācītājs bija otrs lielākais zemes īpašnieks pēc firsta Līvena. Mācītājmāja celta 1848.gadā. Bez mācītājmājas viņam vēl piederēja 6 rentes mājas. 1784.gadā vācbaltu mācītājs F.K.Dullo vienu savas mājas galu atvēlēja pirmās Kabiles skolas izveidošanai. Viņš bija pirmais, kurš Kurzemē izmēģinājis kartupeļus un āboliņu audzēt arī tīrumā, izdevis vienu no pirmajiem periodiskajiem izdevumiem Kurzemē "Mīlīga pamācīšana" (1821). Pie pastorāta izveidots interesants parks ap 2ha platībā ar vairākiem eksotiskiem svešzemju kokiem. Redzama arī sena kalte.

Evaņģēlisko Kristiešu draudzes ”Zilais Krusts” mājas lapā minēts, ka Kabiles pagasta mācītājmājā ir mērķis  izveidot un attīstīt lauku struktūrvienību krīzes situācijā nonākušām personām. „Mācītājmāja” ir dzīvojamā ēka 40 vīriem, plaša kūts, saimniecības ēka, divas mājputnu mājas, top sierotava un kapella.
Ikdienā vīri strādā būvniecības darbos, zemes apsaimniekošanas, teritorijas uzkopšanas darbos. Saimniecībā ir 27 kazas , 5 sivēni, zosis, pīles, tītari un vistas. Rudenī visus priecēja pagraba pilnie apcirkņi ar pašu izaudzētām bagātībām: kartupeļiem, bietēm, burkāniem, kāpostiem, āboliem.
 Zemes apsaimniekojamā platība ir 68 ha, no tiem 7ha – mežs. Pavasari un vasaru gaida divi traktori, rulonprese, arkli, pļaujmašīna un cita tehnika.
 Šī lauku struktūrvienība pilnībā attaisno savu mērķi – grūtībās un bezcerīgā izmisumā nonākušiem cilvēkiem palīdzēt gan morāli, gan fiziski.

Adrese: Kuldīgas novads, kabiles pagasts (koordinātes - 56.942110, 22.348886 )