28.08.21

Ēdoles mācītājmuiža

 


                                                                  (2021.gada foto)

                                                                                   (1980-to gadu foto)
 

Jānis Zilgalvis 1999.gadā izdevumā “Materiāli par literatūru, folkloru, mākslu un arhitektūru” raksta: “Iespaidīgu apmēru mācītājmāja saglabājusies Ēdoles pastorātā. Tā ir divstāvu, ar stāvu divslīpju jumtu un septiņām aiļu asīm galvenajā fasādē. Tagad tajā mīt pagasta nelabvēlīgās ģimenes. Ēka nav zudusi, taču tās ekspluatācija ir nepieņemama. It īpaši izmaiņas jūtamas, ja paraugāmies gadsimta sākuma fotoattēlos. Ēku sedza kārniņu jumts, logi pirmajā stāvā bija sīkrūšu, otrajā stāvā sešrūšu, centrā atradās neliels koka lievenis. Tas viss ir zudis — lievenis noplēsts, logi, kur tie vēl ir, — dažādi, bet šīfera jumts pagaidām vēl seno ēku sargā. Mācītājmājas gala fasādē akmenī iekalts gadskaitlis "1857". Tomēr tā liekas senāka un varbūt sākotnēji bija vienstāva. Blakus esošā laukakmeņu mūra klēts celta 1828.gadā, un tā ir pamesta. No staļļa saglabājušās
drupas. Ēkas ieskauj parks.
Ar ko Latvijas kultūrvēsturē nozīmīga šī vieta? Šeit no 1824.gada līdz 1875.gadam dzīvoja mācītājs un latviešu folkloras vācējs Kārlis Gotlībs Šmits (1794—1875), kura "paspārnē"— Ēdoles baznīcas ģērbkambarī 1848.gadā Krišjānis Valdemārs nodibināja pirmo latviešu lauku bibliotēku. Domājams, ka šajā sakarā viņš bija viesis arī mācītājmuižā  un K. G. Šmits savukārt netieši atbalstīja K. Valdemāra  t.s. Baltijas jūras izsmelšanas biedrību, kurai piederošie pulcējās Ēdoles muižas dzirnavu dīķa saliņā. Ēdoles pastorāts glabā daudz vēstures liecību, ainaviski krāšņa ir tā apkārtne, tuvu atrodas Ēdoles pils un baznīca, dzirnavas ar dīķi.
Saprātīgi pasniedzot pastorātā kultūrvēsturiskās vērtības, tās izceļot un popularizējot, šeit varētu attīstīt pievilcīgus objektus kultūrtūristiem.”

Adrese: Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts (koordinātes - 57.012948, 21.680967 )