30.08.21

Bērzaunes pareizticīgo baznīca

                                                       (Fotografēts 2021.gadā, V.S. foto)

                                                                (Foto no 1936.gada "Brīvā zeme")
                               

1936.gadā atjaunota un iesvētīta. Mūsdienās – tikai drupas.

Par baznīcas 90 gadu jubilejas svinībām raksta 1937.gada 11.maija laikraksts “Brīvā zeme”: “No Bērzaunes Rīgā atgriezies metropolīts Augustīns, kas piedalījies Bērzaunes pareizticīgo draudzes 90 gadu pastāvēšanas svētkos un draudzes mācītāja Pētera Stūrīša 35 gadu darbības atceres svinībās. Metropolīts vairāku Rīgas pareizticīgo garīdznieku un katedrāles kora pavadībā izbrauca sestdienas naktī un apstājās Mārcienā, kur to apsveica vietējās pašvaldības pārstāvji un pareizticīgo draudzes locekļi. Pēc tam viesus automobiļos nogādāja Bēr zaunē, kur pie goda vārtiem metropolītu apsveica Grostonas pagasta vecākais Meijers un draudzes dāmu komitejas priekšsēdētāja Putniņa kundze. Viņa pasniedza baznīcas galvam rozes. Tad metropolīts cauri mazpulku  un skolēn u goda sardzei devas skaisti rotātajā dievnamā, kur jau bija sapulcējušies pkārtnes iedzīvotāji. Dievkalpojums noritēja ļoti svinīgi. Svētrunu teica metropolīts un garīdznieki: J. Jansons, P. Stūrītis, J. Eniņš un A. Zakss. Drudze savam ilggadīgajam ganam P. Stūrītim pasniedza dārgakmeņiem rotātu zelta krustu. Dievkalpojuma laikā ap baznīcu devās krusta gājiens. Pēc dievkalpojuma tautas namā notika kopmielasts, kur tāpat kā dievkalpojumā piedalījās vietējās pašvaldības pārstāvji. Vakarā Bērzaunes baznīcā notika garīgs koncerts, ko skaisti izpildīja metropolīta katedrāles koris J. Miķelsona vadībā. Pareizticīgo sinodes loceklis doc. J. Bērziņš nolasīja referātu.”

1979.gada marta “Literatūrā un mākslā” tiek rakstīts: “Pa šoseju no Pļaviņām uz Madonu braucot, tuvojamies Bērzaunei. Cik dekoratīvi turienes ainavā izceļas kādreizējās pareizticīgo baznīcas sarkanīgie mūri! Savlaicīgi uzkopta, šī ēka varēja kalpot par novada muzeja filiāli, kinozāli, varēja tikt izmantota citiem sapratīgiem nolūkiem, tāpēc ka karš to pasaudzējis. Nopostīšana sākās vēlāk. Ciema padomes un vietējo iedzīvotāju acupriekšā uzņēmīgi ļaudis vispirms izlauza slīpēto granītu. Ķieģeļi izlaušanai nepadevās, jo mūrējums bija pamatīgs. Tādēļ ēkas stāvs saglabājās. Nu to vairs nevar glābt. Sarkanīgais mūris vēl tīri labi varētu kalpot dekoratīviem nolūkiem, ja vien būtu, kas uzkopj apkārtni un aizvāc netīrumus.”

Adrese: Madonas novads, Bērzaunes pagasts, Sauleskalns (koordinātes - 56.808010, 26.054905 )