30.04.21

Bija reiz mājas - Ciešu Bētiņi, Vilces pagastā

 

                                               (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Mūsdienu kartē nosaukums vēl palicis. Māju gan vairs nav, tikai kādas palīgēkas drupas. Dažās kartēs māju nosaukums ir arī Bētiņcieši. 1930-os gados māja piederējusi Teodoram Bētiņam. Kolhozu laikos te bija iekārtota ferma.

1925.gada 17.jūlijā “Latvijas kareivis” raksta: “Vilces Kalnaplāteru māju Malvīni Bilūnu vārīgi sakoduši Bētiņu-Ciešu māju suņi, un tā novesta uz Rīgu potēšanai pret trakumu.” Bet 1968.gada 20.marta laikrakstā “Laiks” ievietots nekrologs, ka Amerikā 29.februārī miris Ciešu Bētiņu saimnieks Teodors Bētiņš, dzimis Vilcē 1878.gada 4.janvārī.

Adrese: Jelgavas novads, Vilces pagasts (koordinātes - 56.390747, 23.460222 )